7. mei, 2017

Mystiek en politiek

Vandaag stemt Frankrijk! 

In 1428 hoorde een meisje van dertien, met de naam Jeanne d'Arc 'stemmen' en kreeg ze visioenen met de opdracht naar 'Frankrijk' te gaan. Een goddelijke missie, de stemmen waren afkomstig van de Aartsengel Michaël en de heiligen Catharina en Margaretha. Zo maakten ze zich aan haar bekend.

De opdracht 'Ga naar Frankrijk'  bestond uit vier evenementen: de bevrijding van Orléans, de kroning van Karel in Reims, de bevrijding van Parijs en de vrijlating van de hertog van Orléans. En zo gebeurde het ook, maar ze werd verketterd en uiteindelijk kwam ze terecht op de brandstapel, vijfentwintig jaar oud.

De inquisiteur daagde haar uit bij het laatste verhoor: ' De stemmen die je hoort bestaan alleen maar in je verbeelding?
Ze antwoordt: 'Natuurlijk, hoe zou God anders tot ons spreken?