27. apr, 2017

De werkelijkheid achter de Namen

Al- Jabbar- degene in wiens rijk niets gebeurt behalve dat wat Hij gewild heeft.
Al- Basir - mooier dan alles wat je kunt dromen en hopen

Je kunt de goddelijke eigenschappen en namen zien als oorzaken die in de uiterlijke wereld werkzaam zijn en alles wat bestaat bepalen. Dit is vanuit één standpunt bezien inherent aan hun aard, dat wil zeggen, dat het niet anders kan, dat de naam (schepper) schepping en schepselen inhoudt.

Maar wie zijn aandacht beperkt tot dat aspect van de waarheid,  beperkt zich, hij ziet niet dat de eigenschappen niets anders zijn dan vormen van de essentie en dat die essentie eigenlijk het enige is dat in het universum werkzaam is.

Voor wie met God verenigd is vallen de tekenen weg.
Wie blind is voor de Essentie ziet door de kenmerken hoe God werkzaam is - omdat hij de Essentie kwijt is, is hij aangewezen op bewijzen. 

Wie is verenigd met God, gaat volkomen op in de Essentie- hoe zou hij zich kunnen richten op Zijn hoedanigheden?

Hoe kan je oog getroffen worden door de kleur van het water wanneer je hoofd is onder gedompeld in zee.