22. apr, 2017

Mystici zijn bruggenbouwers

Mystici wijzen de weg naar een spiritueel pad dat algemeen toepasbaar en altijd actueel is, een pad dat leidt naar de kern van de religie en ons in contact brengt met een kennis die het antwoord is op het verlangen van de ziel. Ze zijn als boodschappers tussen hemel en aarde.

Ze zijn in staat je door middel van taal (poëzie) innerlijke ervaringen te schenken. Taal geeft te denken, maar dit  denken doet je  ' beseffen' en het kan leiden tot  een veranderende levenshouding. Het is een diep spirituele belevenis om hun werk te lezen. Hun gedichten spreken de ziel aan zoals mystieke gedichten dat horen te doen.

Hun werk is in principe bedoeld voor iemand die de tijd neemt om de zin van het leven en het bestaan te overdenken en daar echt voor wil gaan zitten.