21. apr, 2017

Gelovigen zijn elkanders spiegel

Succesvol, maar er ontbreekt iets in je leven 
 -het is een leegte die niemand lijkt te kunnen vullen.
Je beker is overvol en de deur naar je ziel moet worden geopend
zodat de liefde erdoorheen kan stromen.

Je hebt een vriend nodig op je pad waaraan je je kunt spiegelen.
Alleen in het hart van een ander kun je jezelf waarlijk zien, en de 
aanwezigheid  van God in jou.

Het hart van de mens is een spiegel waarin God zijn eigenschappen
en zelfs zijn eigen essentie kan waarnemen. Om deze goddelijke elementen
in de spiegel zichtbaar te maken, moet je je inspannen om de spiegel
van het hart zo helder mogelijk op te poetsen.
Maar eerst moet je de deur naar je ziel openzetten!