20. apr, 2017

Model

Een model van het goddelijke is heel iets anders dan een levende band met God.

'Als de genadige Vorst zich vertoont, is gebrek aan gereedschap een uitermate krachtig werktuig. Kunnen houdt in dat je zegt: 'Dat heb ik gedaan, en dat je je opstelt alsof je alles zelf zou kunnen, maar het gaat er juist om dat je erkent dat je niets kunt en niet uit jezelf bestaat.'