15. apr, 2017

Zonde

Zonde is het doel missen.
Zonde is een oproep tot inkeer, ga naar binnen, kijk en overtuig je!
Zonde is tegen de wil van God ingaan.
Zonde is de nabijheid van God ontberen en blokkeren.
Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en mens.
Zonde is het nalaten van het goede.
Zonde maakt ons bewust van onze eigen zwakheden.
Zonde is een bewust gekozen houding van onafhankelijkheid.
Zonde is verspilling, niet aan zijn doel beantwoorden.
Zonde is onwil om Gods wil te doen.

God wil liefde geven en ontvangen; geen offers.
Hij wil zo graag een mens zien, vernieuwd in zijn denken.
Hij wil graag dat je je levensmissie zoekt en leeft.