14. apr, 2017

Goede vrijdag

De universele ziel ontmoette een individuele ziel
en legde een parel op haar borst.
Door zo'n contact werd de ziel, zoals Maria,
zwanger van een messias die alle harten won.

- Rumi- mysticus en dichter