13. apr, 2017

Ziels-contracten herschrijven

Verzoening gaat over het onderhandelen, over onze zonden, onze verkeerde keuzes en vergissingen, maar ook over het losmaken van verplichtingen jegens God, waaraan je na proberen, niet kan voldoen.