13. apr, 2017

Zoenoffer

Het zoenoffer wijst ons op de noodzaak van de dood voor het leven,
de verzoening met het goddelijke en de spirituele ontwikkeling van de
eigen ziel door beproeving.