9. apr, 2017

Soefisme

Het soefisme heeft een breed wereldbeeld. De soefi onderzoekt alles en staat voor alles open, maar hij is vrij om zelf zijn pad te bepalen. Het gaat hem om de intuïtie van het hart, daar zetelt de waarheid. Voor de soefi is er maar één God en één religie, ook al bestaat die in vele vormen.

Hij respecteert de vormen en de mensen voor wie deze vormen heilig zijn. De soefi kijkt door de vormen heen naar het hart van de verschijnselen*. 

Innerlijke jihad.
Ook het soefisme kent de innerlijke weg en de innerlijke strijd. Het slagveld is de innerlijke jihad zoals hij bedoeld bedoeld is, de innerlijke strijd tegen de eigen onvolmaaktheden. Dit is de moeilijkste strijd, nu moet je je eigen vergissingen onder ogen zien. Dit doe je door middel van een zelfevaluatie, een van de eerste middelen om tot zuiverheid en inzicht te komen.

Dit is waar het soefisme om gaat. De bedoeling is om het zuivere innerlijk te bevrijden van alle innerlijke en ook uiterlijke ballast. Om de sluiers van de illusie (onwetendheid) door te prikken en zo te komen tot de waarheid; over jezelf, het leven en God.