5. apr, 2017

Mystieke ervaringen

Mystieke ervaringen zijn gebeurtenissen of ervaringen in het leven waarvoor je in eerste instantie geen verklaring hebt, maar die gewoon bij het leven horen. Voorbeelden zijn er genoeg: het gevoel van compleet geluk en eenheid als je in de stille natuur loopt,een engelervaring,  de ontmoeting met je tweelingziel of een visioen* dat je vertelt dat alles goedkomt, een flashback d0ie je in het reine brengt met je verleden, een nabij-de-dood-ervaring.

Het zijn stuk voor stuk bijzondere ervaringen, mystieke ervaringen of zelfs ontmoetingen met God zo je wilt. Mystieke ervaringen zijn soms moeilijk te omschrijven, maar zondermeer levensveranderend. Ze horen bij ieders leven. Je ervaart leiding, een buitengewone, liefdevolle wijze van leiding. Mystieke ervaringen kun je niet zelf in gang zetten. Ze overkomen je.

*Visioenen; je ziel herinnert ze tot in ieder detail maar je kunt die verbaal niet overbrengen. Bedrog is niet mogelijk in een verstandelijk visioen. De geest van het kwade kan er nooit verantwoordelijk voor zijn. Je begrijpt het onmiddellijk. De boodschap vervaagt niet uit je geheugen.