18. mrt, 2017

Verbindingen 4

Je verstand verliezen?

Ervaringen in grenssituaties zoals een mystiek gevoel, een existentiële grondervaring of een speciale ontroering gebeuren aan je, ze overkomen je. Deze ervaringen zijn geen bewijs, ze zijn wat ze zijn, en gebeuren los van elke duiding.

Soms is de impact van deze ervaringen zo overweldigend dat mensen in een psychose raken en worden opgenomen in de psychiatrie. Omgaan met deze andere 'realiteit' vraagt om een ziel met weerstandsvermogen. Lees daarom het werk van mystici, raadplaag mensen die verstand hebben van dit soort gebeurtenissen, kijk en vergelijk  de ervaringen van de verschillende tradities, de nieuwe spiritualiteit, het Esoterisch christendom en de Gnostiek. Veel 'afgedane zaken' zijn weer op de kaart gezet. Bid om genade!

Zoek hulp bij degene die er verstand van hebben.