17. mrt, 2017

Verbindingen 3

Spirituele communicatie brengt overweldigende gevoelens van afzondering met zich mee. Over welk referentiekader beschik je eigenlijk behalve dat van jezelf ?

Spirituele stemmen kunnen drie bronnen hebben: God, het kwade of verbeelding. Er zijn geen andere bronnen. Sommige spirituele stemmen komen van buiten de ziel en andere vanuit de diepte van de ziel. Spontane ervaringen van een van de twee of van beide zijn mogelijk. Soms is een spirituele stem slechts een verzinsel van de verbeelding of een resultaat van een gebrek aan mentaal evenwicht. Als je deze andere stemmen hoort, ben je gevoelig voor psychische aanvallen, depressies en ziekten van de geest, evenals voor het aantrekken van de energie van het kwade.

Wanneer je verbeelding sterker is dan je ziel, kan de verbeelding je pijn doen en kun je door angst, hebzucht, afgunst of hoogmoed worden geleid.

Goddelijke boodschappen hebben een zuivere intentie. Ze zullen nooit kritiek of negativiteit over een ander mens bevatten, aangezien dat niet Gods manier van praten is. Zet alle boodschappen terzijde die niet volledig onthulde waarheden ondersteunt.

Word je bewust van de stem van je ziel.