17. mrt, 2017

Verbindingen 2

Wij krijgen aanwijzingen voor het bestaan van een andere werkelijkheid aan de hand van ongebruikelijke ervaringen; toevalligheden,ingevingen, voorgevoelens, intuïtie, stemmen en beelden. Wij zijn geconditioneerd om die ervaringen te negeren vanwege de goedkeuring en de vernedering (machtsmiddel) die anderen op ons hebben. Voor het subtiele, bovennatuurlijke is in onze wereld geen plaats. Dit is jammer want daarmee blijft ons zelfbesef beperkt tot onze identiteit.

Uitgangsgedachte van een religieuze of mystieke ervaring:
- Welke stap wil het universum mij laten maken?
- Van welk deel van mij is bevrijding nodig?