13. mrt, 2017

Erbij horen

' Ga naar het uiterste van je godsdienst, daar zul je de godsdienst van anderen aantreffen.'

- Al- Ghazali