3. feb, 2017

Is er een God of niet?

Wij mensen voeren in ons  innerlijk de strijd tussen het erkennen of verloochenen van God.

Het gaat in deze strijd om de vraag: 'Is er een God of niet?
Dan komt op deze vraag het antwoord van de Heilige Geest:
'Er is een God, die je geschapen heeft. En Hij heeft je ook verlost.'
Zolang deze vraag en dit antwoord in ons klinkt, zal het ons niet ontbreken aan de kracht Gods.
Klinkt deze vraag niet in ons, dan is er ook geen antwoord.

- Hildegard van Bingen