26. jan, 2017

Replica

De mens wordt beschouwd als een spiegel die de 'namen en eigenschappen' van God reflecteert.
De mens is een micro-kosmische replica van de schepper en zijn schepping.

'Ik heb u geschapen om mijn eigen beeltenis in de spiegel van uw ziel te zien, en mijn liefde in uw hart.

'Wie zichzelf kent, kent zijn Heer!'

Liefde is geschapen omwille van twee wezens: God zelf en de mens. 
God heeft eigentekens in het hart van de mens geplant.
De mens is plaatsvervanger van God d.w.z heeft 'vertrouwen' gekregen van God.