24. jan, 2017

Vrije wil en opdracht

De mens heeft zijn vrije wil, ook daarin is hij geschapen naar de heerser over alles wat leeft, maar hij moet het werk van de verlorenheid afmaken, de gebrokenheid helpen helen, dat is zijn opdracht.

- Hildegard von Bingen