21. jan, 2017

Vrijheid en voorbestemdheid

Wij zijn niet in staat de werkelijkheid te doorgronden.
Wij zijn niet in staat om onze innerlijke vrijheid te realiseren.
Wij zijn niet in staat het kosmische plan te overzien.
We zijn ons niet bewust van de voorbestemdheid der dingen.

Wanneer we echter het alomvattende (kosmisch) bewustzijn hebben ontwikkeld, hetgeen een kenmerk is van geestelijke volwassenheid, dan zien we dat we in wezen voor honderd procent vrij zijn, en dat tegelijkertijd alles in het leven voor 100% voorbestemd is.

In de toestand van geestelijke volwassenheid(verlichting) heeft ons bewustzijn een tijdloze, absolute, goddelijke dimensie ontdekt, van waaruit we inzien dat alles volgens een kosmisch plan verloopt.

Uiteindelijk spelen we de rol die de tijdloze eeuwige kosmische intelligentie voor ons gepland heeft. Hoe meer we ons aan deze rol weten over te geven- hoe meer we onze lotsbestemming kennen-hoe meer we ons innerlijk vrij voelen.
Hoe is dit mogelijk?

Omdat wij in wezen één zijn met deze kosmische intelligentie, zij is ieders ware zelf!

Het goddelijk plan is door en door heilzaam voor iedere individuele ziel, en het gaat een ziel beter naarmate zij meer in harmonie komt met het kosmische plan.