19. jan, 2017

Verschillende paden

We kunnen altijd kiezen, maar hoeveel is er voorbeschikt?

Splitst de weg zich altijd en zijn er dan twee voorbestemde paden met dezelfde mate van voor beschikking?

Er kunnen wel honderden paden zijn en je kunt ze de ene kant  op lopen of de andere; er is een keuzemogelijkheid en het is soms ook heel vreemd!

- John Lennon