12. jan, 2017

De bedevaart- een zoektocht naar de Eigenaar

Mystici onderscheiden twee Tempels: één is gemaakt van klei, de andere van het hart.
Er zijn tal van anekdotes over mystici die het Huis(moskee, tempel, ka'ba, kerk) wilden vernietigen, zodat de gelovigen zich konden richten op God zelf. De uiterlijke reis(bedevaart) werd gezien als hypocrisie. Soefi-mystici gingen met een fakkel in de hand over straat om het Huis in  brand te steken.

Toen mensen vroegen naar het waarom, was hun antwoord dat iedereen zo bezig was met het Huis, dat ze de Eigenaar waren vergeten.

Het hart is waar het om gaat; de uiterlijke vroomheid, die immers gemakkelijk tot hypocrisie en afdwaling van het geloof kan leiden, wordt afgekeurd. Rumi  adviseert zijn lezers om het uiterlijke Huis van God te verlaten en op zoek te gaan naar de Eigenaar; 

Jullie geliefde woont naast je, huis aan huis
terwijl jullie in de woestijn zijn verdwaald, wat zoeken jullie?