6. jan, 2017

Nieuwe inzichten

Spiritualiteit is het doorleven, doordenken, en eigen maken van mystieke principes, en die steeds bereid zijn aan te passen als er nieuwe inzichten komen. Een spiritueel mens is een mens met een geest, die dingen met geestdrift doet, met inzet van zijn volle verstand en een warm hart. Spiritualiteit is daarmee de verinnerlijking van religie.