23. dec, 2016

Zoon van God

Mensen vergeten dat het Koninkrijk Gods al in ieder van ons aanwezig is.
Jezus incarneerde om ons deze eenvoudige waarheid te leren en in gedachten te roepen.

Jezus kwam op aarde om de wereld van verloren en vergeten zielen te laten zien dat de belangrijkste les die zij moesten leren liefde was. Hij vertelde de mensen dat zij moesten leren anderen te vergeven  en dat zij moesten proberen liefde en licht naar alle mensen te sturen.

De belangrijkste dingen die Jezus onderwees- leren van onszelf en van anderen te houden, leren vergeven, leren bidden en de schepper bedanken zijn ook nu belangrijk.

Wat Jezus ons kwam leren, is dat wij allemaal kinderen Gods zijn. In feite zijn , de zich ontwikkelende zielen of fragmenten van Gods bewustzijn, goddelijke geesteskinderen.
Wij zijn de zonen en dochters van God.
Dat is wat Jezus probeerde te zeggen.