7. dec, 2016

De geboorte van Jezus

De wezenlijke betekenis van het kerstverhaal is de levende Christus die in ons is, die telkens wordt wedergeboren als een mens zich overgeeft aan het geestelijke in hemzelf, de god in hem.
Dan is Christus 'opnieuw' geboren.