27. okt, 2016

Wederzijds

In het gebed spreken we tot God in de verwachting te worden ge- of verhoord;
in de meditatie/ contemplatie luisteren we naar wat God ons te zeggen heeft.