21. okt, 2016

Het weefsel is perfect

Het weefsel is perfect vanuit het gezichtspunt van het niet-stoffelijke rijk.
Het Gehele Verhaal is altijd al geweven.
Het universum straft niet of doet je lijden vanwege slecht Karma*.
Misschien ben je wel 'voorbestemd' om je hoofd boven het maaiveld uit te steken.

Wat elk van ons doet, raakt alle andere mensen, het gehele weefsel.
Neem jezelf geen dingen kwalijk.
Laat gevoelens van schuld of zelfkritiek los.
We zijn allemaal met elkaar verbonden.