16. okt, 2016

De wetten van de liefde

'Hij moet groter worden en ik kleiner.'

' Gelukkig de ziel die liefheeft, want zij houdt God gevangen
en maakt Hem bereid tot alles wat zij wil.'

'Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.'

'Ook liefde  beperkt zich niet tot een religie.'