12. sep, 2016

De zin:

De zin: datgene waaraan je je overgeeft- degene aan wie je je overgeeft zal je een weg doen gaan die je zelf niet wilde.