8. jul, 2016

Het leven is een gebed in zichzelf

God heeft vele uitdrukkingen, vele leraren en vele geschriften. De hele wereld is een goddelijk geschrift dat zich ontvouwt als een kosmisch gebed. Mystici kunnen een dergelijk universum waarnemen. Het leven is een gebed in zichzelf. Het is niet nodig God iets te vertellen of te vragen, want je wordt altijd gezien. Met andere woorden, elk van ons wordt verrijkt door de aanwezigheid van God overal, in ieder grassprietje, in iedere lichtstraal, in ieder gebed en in iedere waarheid in ieder geschrift.

Schrijf de wijsheid op die tradities met elkaar gemeen hebben, dat wil zeggen, de universele stem van God. Als er ook maar het geringste gevoel van superioriteit over is, 'moet je nog kilometers gaan voordat je kunt slapen'.