2. jun, 2016

De les van ontwaken leren

Gods plan is geen gesloten circuit.  Een deel van jou kent Zijn wil en deelt die. Wil jouw verlossing compleet zijn dan moet je antwoord hebben gegeven. De les van 'ontwaken' leren en die kent geen mislukking. Het wonder onderwijst jou zodat je kiest voor vrijheid, vreugde en schuldeloosheid. Zeg tegen de Geest, beslis voor mij.
- besef eerst wat jij het verleden hebt laten vertegenwoordigen en waarom
- waarom jij je niet bewust bent (wat zo is)
- moet je compleet zijn, omdat Zijn bron geen incompleetheid kent
- met elk deel komt het geheel
- hulpeloosheid, machteloosheid: je bent het niet!
De Zoon van God is niet machteloos.