2. jun, 2016

Het aanvaarden van de verzoening.

Angst voor de wil van God is één van de vreemdste overtuigingen.
Jij bent de wil van God, waar ben je bang voor.
Als je niet weet wat jouw werkelijkheid is, waarom ben je er dan zo zeker van dat die beangstigend is.
Wat wil jij!

Je krijgt geen vreemde wil opgedrongen. Ga wat je verborgen hebt onderzoeken om er de wil van God in te herkennen. De bron van angst is dat je meent te zullen verliezen. Maar je kunt alleen bezitten wat de Geest ziet. En de Geest vraagt nooit een offer. Als jij het offer van de werkelijkheid van jezelf vergt moet de Geest jou er wel aan herinneren dat dit niet Gods wil is, omdat het de jouwe niet is. Willen betekent verlossing omdat het communicatie is. Jouw wil is je verlossing omdat die dezelfde is als die van God. Afscheiding(de kloof) is dat de willen verschillen.