2. jun, 2016

Identificatie

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis.
Interpretatie: beeld is een gedachte, gelijkenis van gelijke hoedanigheid.
God heeft de geest van zijn eigen gedachte geschapen en van een hoedanigheid gelijk aan die van Hemzelf.
Onze identificatie hebben we gemeen; wees volmaakt, genees vergissingen.
Trek je niet van jezelf en mij terug. Beperk jezelf niet.
Het afwijzen van God komt neer op het afwijzen van je eigen identiteit.
Mij vergeten is jezelf vergeten.