12. mei, 2016

Verzoening

Het verzoeningsplan is het op alle niveaus ongedaan maken van vergissingen. Een liefdevolle correctie. Er zijn vele antwoorden die je wel ontvangen maar niet gehoord hebt. Ze blijven op je wachten. Zodat je vergissingen ongedaan kunt maken.