10. mei, 2016

Ik en gij zijn één

-Iemand klopte aan de deur van de Geliefde(God) en een stem daarbinnen vroeg: Wie is daar?
Hij antwoordde: Ik ben het.
En de stem sprak: in dit huis is er geen ik en gij.
En de deur bleef gesloten.
Toen ging de gelovige in de eenzaamheid, vastte en bad.
Na een jaar kwam hij terug en klopte opnieuw op de deur.
De stem vroeg weer: Wie is daar?
En nu antwoordde de gelovige: Gij zijt het.
Toen ging de deur open.
- Rumi

In de mystiek verdwijnt de grote afstand tussen Allah(God) en de mens, in de mystiek gaat de gelovige op in God en wordt één met Hem: Ik en Gij zijn één.
Het ene uiterste compenseert het andere.