10. mei, 2016

Hogere werkelijkheid

Psalm 127:2 ' Hij geeft het zijn lieveling in de slaap' of 'Hij geeft het immers beminden in de slaap.'

De toegang tot de hogere werkelijkheid - dat is niet primair een zaak van werk(en), maar van iets anders, van contemplatie, van overgave, van wachten, van ontvangen.