15. apr, 2016

Geloof

De functie van geloof is niet om het mysterie te reduceren tot rationele helderheid, maar om het onbekende en bekende te integreren tot een levend geheel, waarin we meer en meer in staat zijn de beperkingen van ons uiterlijke zelf te overstijgen.
Geloven heeft niet alleen als functie om ons in contact te brengen met 'gezag of waarheden' over God maar ook om het onbekende in ons eigen zelf voor ons te onthullen, althans voor zover ons onbekende en onontdekte zelf werkelijk leeft in God en zich beweegt en handelt in het directe licht van zijn (barmhartige) genade.
Geloven is niet zomaar je conformeren, het is leven.
- Thomas Merton