6. jan, 2016

Goddelijke timing

Goddelijke timing is verbonden met ieder facet van je leven.
De ziel is voorbestemd om God volgens een plan te ontmoeten,
hoe afgeleid we op die momenten in ons leven ook kunnen zijn.