15. dec, 2015

Verschil probleem en mysterie

Het onderscheid tussen een probleem, 'iets waar ik op stuit dat mijn vooruitgang belemmert' en ' dat in zijn geheel voor mij staat', en een mysterie, 'iets waarin ik ineens verstrikt ben' en waarvan de essentie mij niet geheel voor de geest staat.

Een probleem moeten we uit de weg ruimen voor we verder kunnen, maar aan een mysterie worden we gedwongen deel te nemen. Een mysterie is iets waar ik persoonlijk bij betrokken ben en kan daarom alleen worden opgevat als een domein waarin het onderscheid tussen wat in mij is en wat voor me is zijn betekenis en wezenlijke geldigheid verliest.