10. dec, 2015

Het punt van niet-doen

Mystici zijn lui
omdat ze zien hoe
God om hen heen
werkzaam is.