30. nov, 2015

Aanwezigheid van mijn eigen mysterie

Thuiszijn ervaar je alleen waar het mysterie leeft. Terwijl we eerbied hebben voor het mysterie van anderen, vraagt onze individuatie* van ieder van ons om in aanwezigheid van ons eigen mysterie te staan en verantwoordelijker te worden voor wie we zijn tijdens de reis die we ons leven noemen.