'not the easy road.....'

21. feb, 2018

God

Je hebt verschillende bakken gevuld met water dat door de Heilige Geest uitgestort wordt. De ene bak is van de moslims, de andere van de christenen, enzovoort. Naarmate de liefde tot God, stort de Geest zijn 'water' uit in de bak. Hoe meer liefde hoe meer water. Ten slotte stromen de bakken over en is er een groot wateroppervlak van liefde. De verschillen (bakken) zijn verdwenen. Zo is het ook in de mystiek( uit welk geloof die ook ontstaat). 

God is niet te vangen in regels. Het gaat louter en alleen om de Liefde. Allen die God willen bereiken zullen dezelfde weg moeten gaan. En dit hebben alle godsdiensten met elkaar in de mystiek.

- Teresa van Avila

20. feb, 2018

Mystiek is overal voorhanden waar een menselijk wezen de scheiding tussen aards en bovenaards, tussen tijdelijk en eeuwig als overwonnen beschouwt, nochtans zichzelf ervaart als reeds in het bovenaardse en eeuwige te zijn ingegaan.

18. feb, 2018

'Het mysterie van God knuffelt je in zijn alles omvattende armen'

'Durf te verklaren wie je bent. Het is niet ver van de oevers van stilte naar de grenzen van de spraak.Het pad duurt niet lang, maar de weg is diep. Je moet niet alleen daarheen lopen, je moet bereid zijn om te springen'.

www.healthyhildegard.com

 

 

14. feb, 2018

'I feel our souls are made to understand each other'. 

Sometimes, when it pleases Our Lord to unite two souls for his Glory, He permits them to communicate their thoughts, and thus inspire each other to love God more.

Uit: 'Story of a Love'  briefuitwisseling tussen Teresa van Lisieux en Maurice Belliere

 

7. feb, 2018

Verandering gebeurt in het heden. De toewending tot gods aanwezigheid is in stast onze  belastende gemoedstoestanden en levensafwijzende houdingen tot in de wortels te veranderen. Het is een behandeling die diep ingrijpt in ons bestaan  en niet te vergelijken met psychotherapie *.Onze doorleden en doorleefde pijn komt werkelijk niet terug.

We werken met God samen wanneer we het pijnlijke dat in ons naar boven komt, laten gebeuren.We laten zijn werk toe wanneer we enerzijds passief zijn en ervan af zien in te grijpen of de dingen onder controle te houden, en erkennen dat gods genezende werking door niets verkort of versneld kan worden. Genezing kan beginnen waar de mens niet meer wegvlucht voor wat hem doet lijden.Voor we het licht kunnen ervaren, moeten we eerst het donker in ons ontmoeten.

Het wezenlijke is onze nieuwe kijk op de dingen. Dit betekent dat  genezing op een dieper zielsniveau heeft plaatsgevonden.

* lees ook Francis en Clara over transformatie van onze valse zelven.