'not the easy road.....'

29. mrt, 2020

Na de metamorfoses als gevolg van de ballingschap volgt een geheel nieuw levensveld. Dit is aanschouwd door zieners van alke tijden . De ziener van Patmos schrijft hierover in Openbaring 21; voor hem schreef Ezechiël  dit in Ezechiel 43 en  Henoch in Genesis 5: 18 - 24. God wijst altijd de weg uit de dood naar het leven.

23. mrt, 2020

'Our anxiety does not come from thinking about the future,

but from wanting to control it.'

- Kahlil Gibran

22. mrt, 2020

Plotseling treft het ons, het gevoel van verbannen te zijn, een speciale emotie,  die het verlangen oproept om de tijd terug te draaienj of juist te versnellen. We moeten ons aanpassen aan omstandigheden die we niet in de hand hebben. Onze moed, wil en geduld worden op de proef gesteld. De dag van onze bevrijding is onzeker. We leven met zinloze herinneringen. In de meeste gevallen is het een ballingschap in eigen huis. Alleen met je eigen problemen.....

17. mrt, 2020

Don't grieve anything you lose comes round in another form.

- Rumi

8. mrt, 2020

Het magnificat is  een bijzonder lied; de woorden van een meisje uit Nazareth markeren een keerpunt in de geschiedenis. Nu gaat God doen wat Hij al eeuwen heeft beloofd. Ze zingt: Hij trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

Maria ziet een vergezicht van een wereld die op zijn kop gaat.

www.zijlacht.nl Internationale Vrouwendag