'not the easy road.....'

18. sep, 2019

Wat zou voor jou gelijkstan aan gelukzaligheid? Wanneer je je voorstelt dat je onbevreesd bent, hoe verandert het kompas van je leven dan? Onderzoek de greep die overlevingsangsten op je hebben. Ben je wellicht bang voor gelukzaligheid en beschouw je die misschien als controleverlies? Ben je bang de vele beperkingen te ontdekken die je jezelf hebt opgelegd?  Maak een lijst van deze beperkingen - emotionele, intellectuele, psychologische, fysieke, seksuele, creatieve en spirituele beperkingen. Jij bent nu de enige die jou onder de duim houdt.

18. sep, 2019

Een zeer actief zielsleven betekent niet het einde van een normaal fysiek leven. Door angst af te leggen verwerf je gelukzaligheid - geen volmaaktheid, niet het einde van problemen of strijd of moeilijkheden, omdat het leven die nu eenmaal met zich meebrengt. Maar zelfs te midden van alle problemen die de verplichtingen van het leven meebrengt kun je onbevreesd zijn.

18. sep, 2019

Beschouw de ervaring van zuivering als een sauna voor de ziel. Stel je voor dat je alle gifstoffen van iedere negatieve emotie loslaat. Stel je voor dat de geuren van jasmijn of citroengras al je zorgen en angsten verjagen. Laat de hitte door alle fysieke pijnen of ziekten waar je aan lijdt, heen smelten.

 

18. sep, 2019

Zuivering van de ziel maakt deel uit van de reis van de mysticus. Je ziel zuiveren betekent dat je haar reinigt van alle aardse wrakstukken en schaduwenergieën op je pad naar verlichting. Zuivering is een proces dat zo natuurlijk is voor de ziel, dat zij, zelfs zonder dat je een voet op het spirituele pad zou zetten, haar eigen dynamiek in stand zou  houden door bewegingen van het geweten of door vragen te stellen over de betekenis van je leven.

Voor de bewuste zielenreiziger wordt de zuiveringstaak nauwgezetter, maar zij geeft ook meer voldoening en is verheffender, aangezien je bent bevrijd van een kleine, donkere ruimte waarin je  jarenlang opgesloten hebt gezeten. Gebruik de praktijk van zuivering als een genezingsritueel, of gebruik hem elke keer dat je de behoefte voelt om problemen door te werken.

15. sep, 2019

'Dus ik krijg van mijn plicht, o, ,God, een klaar bericht.'

- Psalm 19,6

- Maarten 't Hart  De nachtstemmer