'not the easy road.....'

25. apr, 2018

'Bovendien komt er een groot vriend naar je toe.
Jullie zullen voor elkaar een spiegel zijn.
Hij leidt je naar het hart van de spirituele wereld
zoals jij hem zult leiden.

Jullie vullen elkaar aan en zullen de grootste vrienden
ter wereld zijn.'

Zo kondigde Sajjid de komst aan van Sjams van Tabriz, de grootste gebeurtenis in het leven van Rumi. Rumi was voor hij Sjams ontmoette theoloog, maar kon pas nadat het alchemistische proces van deze verwantschap op gang was gekomen de voorspelling waarmaken dat hij 'mensenzielen zou verdrinken in een nieuw leven en de onmetelijke overvloed van God... en de doden van deze onechte wereld  tot leven zou wekken door zingeving en liefde.'

25. apr, 2018

Een ontmoeting met God gebeurt niet uniform, maar is hoogste individualiteit. God ontmoet elke mens op de voor hem beste manier. En elke mens die op een die manier kan inhaken, heeft het beste deel gekozen. Elke mystieke ervaring is in het begin niet makkelijk te formuleren of te definiëren. Je begint pas langzaam de samenhang tussen de beleefde openbaring en de eigen levenssituatie in te zien.

Je beleeft iets wat je niet kunt uitspreken, maar wat een ongelooflijk gelukkig makende ervaring is. Gegrepen worden zonder te begrijpen. Je voelt je opgetild en geborgen in deze ontmoeting. Je ervaart onmiddellijk het geschenk, maar je merkt tegelijk dat er nog meer is wat je zou willen ontdekken.

25. apr, 2018

'Als er niets nieuws zou zijn, dan zou niets oud worden.'

-  Meister Eckhart

Een tekst voor het eerst lezen en hem als iets totaal nieuw en onaangeroerd ontdekken, is een buitengewoon plezierige ervaring. En tegelijk is het ook een beetje 'lijden' omdat ik na het lezen weet dat ik deze tekst nooit meer voor de eerste keer zal kunnen lezen. Precis dat inzicht zou Eckhart betwijfelen, want daarbij wordt ervan uitgegaan dat men iets kan vatten of zelfs bezitten. Zijn argument: wie met echte Gelassenheit leest, die zal dezelfde tekst steeds weer op een volkomen nieuwe wijze ontdekken, zelfs zo alsof hij hem nog nooit gezien had.

Je kunt  Eckhart lezen om hem te lezen en niet om iets nieuws te ontdekken. Je leest dan 'op geen wijze', dus zonder de bedoeling een goede raad te vinden voor het dagelijks leven, of een beter mens te worden, of zich theologisch te scholen. Op de vraag waarom je Eckhart leest, zou, zou je dan antwoorden: ik weet het niet, maar ik geniet.

Als ik bij de lectuur van Eckhart bijvoorbeeld inzie dat mijn probleem de eenheid met God is, dan kan ik dat zonder waarom ter kennis nemen. En reeds dat werkt al verlossend. De lectuur zelf werkt bevrijdend.

24. apr, 2018

De intersubjectieve mystiek is een vorm van mystiek waar het thema van de ontmoeting centraal staat. Het kan ook gezien worden als een dialogische mystiek zoals verwoord door de filosoof Martin Buber wiens denken over mystiek zijn oorsprong vindt in de joods- chassidische mystiek, ook wel de mystiek van ik en jij genoemd(Waaijman).

Buber beschrijft een vorm van mystiek die ontwaakt aan gegevens die van 'buitenaf' op iemand afkomen. Ieder werkelijkheidservaring kan uitganspunt en toegangspoort zijn voor zo'n ontmoeting met God, het Eeuwige jij, de Ultieme werkelijkheid, het transcendente Heilige. Anders dan bij de vorige vorm van mystiek wordt het Absolute als persoonlijk ervaren en versterkt de ontmoeting met dit persoonlijk Absolute in eerste instantie ook het eigen persoonlijk ervaren. Uiteindelijk kan er  ook in deze vorm van mystiek sprake zijn van eenheid.

Binnen de transpersoonlijke psychologie wordt deze vorm  van mystiek godheidsmystiek genoemd. In de godheidsmystieke ervaring wordt men zich ervan bewust dat de gehele Kosmos, inclusief het eigen bewustzijn, een manifestatie is van iets groots  en alomvattends. Het is een direct kijken in het gelaat van het Goddelijke. Dit herkennen brengt een diepe geraaktheid of bewustzijnsverschuiving teweeg. Deze mystiek speelt zich het meest af in de alledaagse ervaringswereld, in het sociale leven in al zijn lagen, het leven met de natuur en het omgaan met realiteiten als kunst, wetenschap en het menselijk handelen.

 

24. apr, 2018

Deze mystieke ervaring overkomt iemand als het ware van binnenuit, het diepere wezen van de mens komt naar boven of breekt door in zijn bewustzijn. Dat betekent dat mensen in zichzelf een 'diepere', andere werkelijkheid ervaren dan de vertrouwde, dagelijkse ik-heid. Er is sprake van een dis-identificerend effect. Hier gaat de mens open en ontdekt in zichzelf  een onaantastbaar domein dat echter ontsnapt aan de normale greep van (identificatie met) de eigen vermogens zoals verbeelding, wil of verstand.

Een dergelijk mystiek-religieus ervaren wordt zelf- of wezensmystiek genoemd omdat het gaat om de ontdekking van het eigen, diepere zelf/wezen en om de ervaring van eenheid van dit zelf/wezen met een meestal onpersoonlijk gedacht Goddelijk of Universeel Zelf, Brahman, Boeddhistische  Leegte, de Ultieme of Beeldloze werkelijkheid.

In detranspersoonlijk psychologie wordt dit vormloze mystiek genoemd.  In de vormloze mystiek vindt een dis-identificatie plaats van alle vormen en in plaats daarvan is er identificatie met het Getuige-bewustzijn, een soort altijd aanwezig en onveranderlijk aandachtigheid, één groot observerend bewustzijn.Een soort van eeuwig zelf, die de stroom van de tijd, van ruimte, geboorte en dood, gadeslaat zonder zelf onderhevig te zijn aan deze veranderlijkheden.