'not the easy road.....'

11. nov, 2020

De hemel en de aarde kunnen mij niet bevatten,

Maar het hart van de gelovige dat kan Mij bevatten.

6. nov, 2020

God heeft je leven gegeven en

Zijn eigenschappen aan je geschonken;

Uiteindelijk keer je terug naar huis.

- Rumi

21. okt, 2020

Boeken:

Eugen Drewermann   Wegen naar menselijkheid

- Dieptepsychologische werking van het Marcusevangelie

www.studiekringdrewermann.nl

-----

J.B.Schmidt  Das Transzendente in der Psychotherapie

- Über Spiritualität und Präsenz im therapeutischen Wirken

19. okt, 2020

'Ik vind u in alle dingen

Waarvoor ik goed  en als broeder ben;

Als zaad koester je je in de zon van de geringen

En in de groten geef je je groots over.

 

Dat is het prachtige spel van krachten,

Dat zij zo dienend door de dingen gaan:

In wortels groeiend, slinkend in de stelen

En in de kruinen als herrezen op gaan staan'.

- Getijdenboek  R.M. Rilke

 

 

 

 

19. okt, 2020

Er zou nooit meer anders over God moeten worden gesproken dan dat het mensen intenser, vrijer van angst en gelukkiger laat leven, heel en gezond naar lichaam en ziel.Alleen in een sfeer van vertrouwen en van geborgenheid, in de schaduw van vriendschappelijk uitgespreide handen zijn wij in staat om zowel psychisch als lichamelijk weer met onszelf samen te groeien

Het geloof in God als doorleefde psychotherapie en de weg naar het vinden van onszelf als de weg naar God - deze heilzame verbondenheid van God en mens was alles wat Jezus leefde en leerde: zijn blijvende nalatenschap.

Zo zijn wij in staat om op aarde naar de hemel te kijken in het bewustzijn dat de kunst om te leven, zoals die in Jezus aanwezig was, nooit meer zal eindigen.

Marcus 16, 9 - 20