'not the easy road.....'

12. jul, 2019

Wij zijn bootjes op de vijver

En zijn er allebei een mee.

Jouw kielzog en het mijne versmelten;

Ze vormen een golfpatroon dat zowel

Jouw als mijn bewegingen weerspiegelt.

Zoals ook het kielzog van andere bootjjes

op de vijver ook het onze is, en

waarvan de golven onze golven kruisen.

Zo komt het vijveroppervlak tot leven

Door golf op golf en rimpeling op rimpeling.

Zij zijn de herinneringen aan onze paden,

De sporen van ons wezen.

Het water fluistert van mij naar jou en vice versa,

En van ons beiden naar alle anderen op de vijver:

Onze gescheidenheid is een illusie!

Wij zijn samenhangende delen van het geheel -

Wij zijn een vijver met beweging en geheugen.

Onze werkelijkheid is groter dan jij en ik

en al die an dere bootjes  over het water

en alle wateren die ze bevaren,

- Ervin Laszlo     Het Akasha- veld

12. jul, 2019

Deze nieuwe manier van denken is geen utopie; we zien haar al aan de randen  van de samenleving opkomen, de millennia oude wijsheid  is geen fictie, maar wortelt in de werkelijkheid. William James had het bij het rechte eind: wij zijn als eilanden in zee: aan de oppervlakte gescheiden, maar in het diepe met elkaar verbonden.

Als wij met elkaar en de natuur een zijn, houdt onze verantwoordelijkheid niet op bij onszelf, onze familie, ons land of ons bedrijf, maar omvat zij ook heel de menselijke samenleving en de biosfeer. Als wij deel uitmaken van de mensheid en de mensheid een bestanddeel is van het leven op aarde, doen wij alles wat we anderen aandoen ook onszelf aan.

11. jul, 2019

Love has no labels, no definitions.

It is what it is, pure and simple love is 

the water of life and a lover is a soul of fire!

The universe turns differently when fire loves water.

- Shams of Tabriz

10. jul, 2019

Gnosis,kennis van het hart,is de verlossing van de innerlijke mens; niet van het lichaam, want het lichaam is vergankelijk, het is niet psychisch, want zelfs de ziel is uit de vergankelijkheid.. Verlossing is pneumatisch, dat is: spiritueel. Door gnosis wordt dus de innerlijke spiritualiteit geboren.

Een gnosticus is iemand die heeft leren begrijpen wie wij waren, wat van ons geworden is, en waar wij gevonden worden, waarheen we zo haastig op weg zijn, waarvan we bevrijd worden; wat geboorte is en wat wedergeboorte wil zeggen.

10. jul, 2019

'Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk van God niet  binnengaan.'(Johannes 3:5)

Met de wedergeboorte uit water wordt een transformatie van het bewustzijn bedoeld, en de wedergeboorte uit geest houdt in dat het vuur van de heilige geest werkzaam wordt in de mens met een vernieuwd bewustzijn.