'not the easy road.....'

12. nov, 2019

Jacob worstelde met een engel en overwon, onder tranen smeekte hij hem om een gunst. Hosea 12: 3. Dit vers oppert dat Jacob won door te huilen en te smeken. Hij won toen hij wist dat hij verloren had. Zijn overgave was zijn overwinning.

Een worsteling met God ontstaat  over iets in Zijn Woord of met iets dat hij in mijn leven of in de wereld laat gebeuren en waar we moeite mee hebben ( zacht uitgedrukt). Door middel van de worsteling leer ik God beter kennen en kom ik meer gezegend uit de strijd. Waarbij  Jacobs vasthoudendheid om Gods naam en natuur te leren kennen goed uitkomt. Hij worstelt met wat hij niet kan zien en ontvangt uiteindelijk als antwoord dat Gods naam en natuur liefde is. God is een God die bereid is met ons te strijden tot het licht daagt.

12. nov, 2019

'Al zoekend naar mijn liefde

Ga ik bergen op en langs oevers'.

De ziel die een aanvang maakt met haar zoektocht wendt zich dus niet van de schepselen af, maar onderzoekt ze alle intens met een aandachtige blik en ondervraagt ze gepassioneerd: hun antwoord is helder:  Hij is hier voorbijgekomen , zijn aanblik gaf ons schoonheid. Waarop Jan van het Kruis volgennd  commentaar geeft:  'Met groot gemak en in zeer korte tijd schiep God alle dingen en daarbij liet Hij in die dingen  een afdruk van Zichzelf achter. Hij schonk hun niet alleen uit niets het zijn, maar begiftigde hen bovendien met ontelbare gaven en krachten. Hij rustte hen uit met een bewonderenswaardige orde(...). De schepselen zijn als het ware een afdruk van Gods voetstap. In hen vindt men sporen terug van zijn grootheid, macht, wijsheid en andere goddelijke eigenschappen'.

5. nov, 2019

Augustinus zei dat het niet nodig is om 

Buiten naar een schaap  te zoeken om te 

Offeren aan God.

Ieder mens heeft iets in zich dat hij 

Kan kruisigen.

5. nov, 2019

De boodschap van veel wijze mensen waaronder de Profeet Mohammed gaat over de bevrijding van onze angsten. Ook hij zei dat de innerlijke jihad een grotere strijd is dan de uiterlijke jihad, de strijd met anderen,

De innerlijke jihad hoeft geen strijd te zijn: het is eerder een overgave. Het opgeven van ideeen die in ons zitten. Ideeen die ervoor zorgen dat we met onszelf- en anderen- blijven strijden.

5. nov, 2019

Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent. Opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen. Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont. Niet in slechts enkelen van ons, maar  in ons allemaal. Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming dat ook te doen. Als wij bevrijd zijn van onze angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

- Nelson Mandela

Mandela zegt dat wij onszelf moeten bevrijden van ideeën die ons 'klein' houden. En die ideeën hebben blijkbaar met angst te maken. Als we onszelf van onze angsten kunnen bevrijden, zal onze 'aanwezigheid automatisch' anderen bevrijden.