'not the easy road.....'

25. mei, 2019

Blijf waakzaam, val niet in  slaap, want je weet niet wanneer de Geliefde zal komen. Deze Geliefde, deze mystieke echtgenoot is de Heilige Geest. De Heilige Geest is een vlam. Een vlam heeft voedsel nodig, en olie is haar voedsel(zuivering).

De Heilige Geest ontmoet de menselijke ziel wanneer zij voldoende olie heeft om zijn vlam te voeden. Zeggen dat een mens de Heilige Geest ontvangt, betekent dat hij ertoe gekomen is de band met zijn eigen geest, met zijn hoger zelf tot stand te brengen. De Heilige Geest is een kosmisch principe, een zuivere emanatie van de Godheid, en ons hoger Zelf heeft dezelfde wezenlijke aard.

Zo als een waterdruppel in de oceaan, zoals een vonk in het vuur, is hij gemaakt van dezelfde goddelijke essentie.

25. mei, 2019

Alleen maar de zoektocht naar een getuige

Die jouw werkelijkheid kan bevestigen - 

Een getuige wiens bevestiging als enige jouw eeuwig maakt.

Niemand kan onaangedaan blijven in Zijn aanwezigheid;

En degene die het wel kan, is van puur goud,

Ben jij niet slechts een deeltje stof?

Trek de knoop van je ego aan;

En houd goed aan je nietige wezen vast!

Hoe glorieus om je ego te laten glimmen

En zijn glans te ervaren in de aanwezigheid van de Zon!

Geef dan opnieuw gestalte aan je oude vorm;

En bouw een nieuw wezen op.

Een dergelijk wezen is het werkelijke wezen;

Anders is je ego slechts wat rook!

- Iqbal  Het boek der eeuwigheid

21. mei, 2019

Onze Vader die in de hemel zijt(en in Jerusalem).

Het huis waarvan Gij de deur zijt,is, zoals reeds gezegd, de hemel. Dat is de woonplaats van de Vader over wie wij lezen: 'De Heer heeft zijn troon in de hemel.' Wie alleen zichtbare schoonheid appreciëren, kunnen over God niet spiritueel denken. Maar als ze de hemel verkiezen boven de aarde, valt hun mening nog te dulden voor zover ze God, waarover ze lichamelijk denken, eerder in de hemel dan op aarde situeren.

Want Gij, Schepper van alles, van tijd en ruimte, wordt noch door tijd bewogen, noch door ruimte gebonden. Gij wordt door geen enkel materiële hemel omhoog gehouden teneinde niet te vallen, zoals Gij daar evenmin woont op een wijze die U zou verhinderen hemel en aarde te vullen. Overal zijt Gij aanwezig, voor zover men dit kan zeggen van een niet-ruimtelijk wezen.  Overal zijt Gij totaal, voor zover men in U of over U, in wie geen delen zijn, van totaliteit kan gewagen.

Toch hebt Gij zelfs ons leren bidden:'Onze vader, die in de hemel zijt.' Deze mening is zo algemeen verspreid, dat alle mensen, ook Joden en niet-gelovigen, getuigen dat God in de hemel woont. Maar die bewering heeft een verschillende betekenis al naargelang men er verkeerd, dan wel een juist denkbeeld op nahoudt. Zulke begripsnamen hebben dit grote voordeel: mensen met verstand kunnen daarmee de waarheid echt leren begrijpen, terwijl anderen die de werkelijkheid niet kunnen denken of verstaan, door die namen toch een meer verantwoord idee krijgen van wat ermee bedoeld wordt.

Daarom zegt de profeet: 'Welnu, onze God is in de hemel en even verder (onze God) die in Jerusalem woont.

- Willem van St-Thierry  Meditatie 6

20. mei, 2019

Jung koppelt de bewustzijnsontwikkelingvan de mens

aan de evolutie van diens godsbeeld.

- lees verder bij :Jung en de ziel

20. mei, 2019

Mijn taak is het om je te informeren,

niet om je te overtuigen.

- Bernadette Soubirous  Mystica