'not the easy road.....'

17. jul, 2018

Mystici zijn een apart soort kunstenaars: ze willen dat hun eigen leven een kunstwerk wordt. Ze richten zich op het goddelijke licht dat het donker in hen omvormt in liefde en waarheid.

15. jul, 2018

In de mystieke psychologie is het bekend dat de groeiende eenwording met God

een integratie van uitersten met zich meebrengt.

God is immers tegelijk een en aanwezig in alle dingen. 

Vandaar dat de grote mystici zo'n samengebalde wil en energie hebben,

waardoor ze bergen verzetten.

14. jul, 2018

Uw geest geeft mensen aan elkaar, zodat ze elkaar verruimen en verrijken

of danig in de weg zitten en irriteren.

We onderscheiden niet dat u ons , in en door de eenwording met partners,

huisdieren en identiteiten, een wil maken met u.

In plaats daarvan versmelten we ermee zodat ze een doel in zichzelf worden, 

een 'afgod' die tussen u en ons inschuift.

Dan kan op den duur de geest uit een relatie gaan.

Uw geest bewaakt de ruimte tussen mensen en loutert de verschillen tot gaven.

In wat ons overkomt wil de geest ons louterend uit ons eigen centrum trekken.

 

-  Jean-Jacques Suurmond    God zijn

14. jul, 2018

In een eeuwigheidservaring trekt u ons buiten onszelf

om een bijzondere bezieling, openheid en verbondenheid

met alles en iedereen te beleven.

13. jul, 2018

Evenals geloof is liefde overgave.

- Moeder Teresa

Mij aan U over te geven en voor mijzelf een ander te worden.

- Teresa van Avila

-----------------

Alle overgave voert naar de grens van de mystiek, is een opgaan in U

.Echte overgave bewerkt een ontlediging van ons zelfbeeld.

De overgave van het geloof wordt concreet in de liefde, want wat is uw liefde

anders dan de vergetelheid ten behoeve van de ander?

We hebben veel tijd in ons ego gestopt en hebben een bestaan opgebouwd

dat aan zichzelf genoeg wil hebben dit betekent o.a. grote afhankelijkheid van anderen,

voor onze eigen zekerheid of behoefte aan intimiteit.

Geloven is echter geen manier om iets te bezitten maar een proces van onteigening,

waardoor U ons innerlijk verruimt.