'not the easy road.....'

15. jan, 2019

De situatie: Monnica de moeder van Augustinus maakt zich grote zorgen over het geestelijk welzijn van haar zoon. Ze zag haar zoon als geestelijk dood vanwege zijn lidmaatschap van het manicheïsme. God verhoorde Monnica door in te grijpen in het leven van Augustinus.

In de context van een droom ontving zij een goddelijke boodschap van troost over de toekomst van haar zoon. Deze troost lag in de wending die zou plaatsvinden in het leven van haar zoon.

De droom bestaat uit drie scenes; in de eerste scene staat  ze op een houten richtlat , de tweede scene toont een stralende jongeman aan wie Monnica haar klacht uit en in de derde scene ontvangt ze onderricht van hem. En dat werd werkelijkheid weten we nu. 

15. jan, 2019

Etty Hillesum's mystieke ervaring begint als volgt: 'God, je geeft  me zoveel kostbaars  in bewaring, laat ik er toch goed op passen en laat ik het goed bewaren'. Ik heb graag contact met mensen. Het is of ik door mijn intense aandacht het beste en het diepste uit ze te voorschijn haal, ieder mens is voor mij een verhaal, mij door het leven zelf verteld. En mijn verrukte ogen lezen maar. Het leven vertrouwt mij zoveel verhalen toe, ik zou ze verder moeten vertellen en duidelijk moeten maken aan mensen die niet zo regelrecht uit het leven zelf kunnen lezen.

God, je hebt me de gave gegeven van te kunnen lezen, zou je me ook die willen geven van te kunnen schrijven?

Ze voelt aan dat het beste, het kostbaarste van haar werk 'gegeven' is en dat die gave, die 'genade' voortkomt uit een mysterieuze Gulheid. Op een nacht ervaart ze dit zo diepgaand dat ze midden in de nacht opnieuw opstaat, haar schrift pakt en die Gulheid bij haar naam noemt:

Eens op een keer midden in de nacht. God en ik zijn nu nog alleen achtergebleven. Er is niemand anders die me helpen kan. Ik heb verantwoordelijkheden, maar ik heb mijn beide schouders er nog niet helemaal onder staan. Ik speel nog en ben ongedisciplineerd. Het geeft me helemaal geen verarmd gevoel, eerder een rijk en rustig: God en ik zijn nu helemaal alleen achtergebleven. Goede nacht!

11. jan, 2019

Openbaring is een gebeuren tussen God en mens, een moment waarin God erin slaagt de mens  te bereiken.

God is de bron van de openbaring, maar Hij werkt door mensen wier vermogen om de goddelijke openbaring te verstaan van hun persoonlijke inzicht afhangt en van de voorwaarden van hun tijd en cultuur.

Openbaring is een mysterie waarvoor het verstand geen concepten heeft . Ons doel moet ook niet zijn om daarvoor een definitief te vinden, maar om te leren de wil van God in de woorden intuïtief te vatten en om het onuitsprekelijke aan te voelen.

Na de dag waarop God ons overweldigde zijn we nooit meer de oude geweest. Na het geopenbaarde kunnen we niet meer doen alsof we van niets weten. Weten van God is ook weten van een onherroepelijke verantwoordelijkheid!

10. jan, 2019

Mystieke theologie  betekent niets anders dan een kennen van God binnen een ervaren van God;d.w.z een  onmiddellijk ervaren. Het is niet zo gemakkelijk de kenmerken en tekens aan te geven waarmee  deze kunnen onderscheiden. Een paar algemene tekenen: 'Als de ziel zich door deze woorden en begrippen bemint en liefde voelt tegelijk met nederigheid en verering voor God, dan is dit een teken dat de Heilige Geest hierin werkzaam is. Als de Geest gunsten verleent, doet hij het altijd in de vorm van liefde-ervaring. Als zij alleen van de scherpte en het licht van het verstand voortkomen, dan is het het verstand dat hier alles doet.

- Johannes van het Kruis

6. jan, 2019

Of je komt in contact met God door een openbaring of een wonder. Deze ervaringen wekken vertrouwen in God.  Wonderen spreken hun eigen taal. Laten we er niet oppervlakkig van genieten, maar er ook de diepte van doorzoeken. Wat we aan de buitenkant bewonderen, heeft ook een binnenkant.