'not the easy road.....'

21. mrt, 2019

Omkeer brengt crises mee; het is soms sterker dan jezelf en richt je in de juiste richting. Alles wat je uitzicht verhindert komt langs. De mist trekt langzaam op. Wij zien vaak zoals anderen om ons heen, door een sluier van cultuur en  religie die ons denken, onze  noden, onze emoties en voorkeuren bepalen. We hebben een egocentrisch wereldbeeld en bepalen graag zelf de volgorde en brengen onze voorkeuren aan.

We zien niet puur maar mixen alles  tot ons brein ermee kan dealen. Zuiveren is vrijmaken van de tirannie van egocentrische oordelen. Er is veel overbodig en nog veel meer vecht of vraagt om onze aandacht. Ga dus terug naar de essentie..;

21. mrt, 2019

Iedereen is weleens gepassioneerd geweest of opgewonden over iets dat je geen naam kunt geven. Zo'n bijzondere ervaring  die je met ontzag doet buigen, die je tegelijk trots maakt en nederig je plek wijst. Deze ervaring versimpelt en verenigt het bestaan.

Ook op dit mysterie plakken we labels. Vaak zijn we arrogant en laten we de goddelijke sensatie voor wat het is. Er is een bepaalde houding nodig om een 'transitie', een doorstart  te maken. Het proces van schoonmaken en  opruimen van onze ziel als het 'oneindige' verschijnt is  te vergelijken met een ondoorzichtig web van draden die verbonden zijn met luiheid, lafheid en vooroordelen.

Het laat je  dingen zien die gaan over de essentie van het leven, de verbondenheid met de realiteit van de dingen zoals ze zijn om te kunnen ontsnappen aan de museumwereld zoals we die hebben gemaakt. Als we compleet worden zal al onze angstigheid en de vaagheid van onze reactie op voorvallen in ons bestaan genezen en bereiken we eenheid in plaats  van er notie van te nemen.

Natuurlijk is er sprake van misleiding maar dat hoort erbij en vraagt om oefening. De essentie van het mystieke  leven is eenheid met de flow(flux) van het leven en eenheid met het Geheel ; beide zijn binnen je bereik, iedereen kan dit doen, het is karakteristiek voor menszijn. Daarom blijf niet gericht op de kruimels maar ga voor het hele brood.

20. mrt, 2019

Na een lange, spirituele zoektocht hoort Willemijn Dicke een stem: ' Ik kan er niet uit vallen'.

Een stem zonder intonatie, zonder timbre of een bepaalde tongval.

Een stem die troost.

Een Eenheidservaring.

- uit:   De sjamaan en ik    Willemijn Dicke

20. mrt, 2019

Tijdens een wandeling meent Rilke in de stormwind een stem te horen die hem de openingsregels van een nieuw gedicht toeroept: 'Wie, als ik schreeuwde, hoorde mij wel uit de reien der engelen?' Dit vormt het begin van de Duineser Elegieën. In de daarop volgende weken ontstaan de eerste twee elegieën. Een creatieve eruptie tijdens een grote crisis in zijn leven.

18. mrt, 2019

De mensen zeggen:

De tijden zijn slecht,

De tijden zijn zwaar,

Laten wij goed leven

En de tijden zullen goed zijn.

 

Wat de tijd is,

Dat zijn wij,

En zoals wij zijn 

Zo zullen de tijden zijn.

- Augustinus Preek 80, 8