'not the easy road.....'

12. nov, 2018

Teveel mensen vinden in de traditionele godsvoorstelling geen steun voor hun leven en duiding van hun bestaan. Het zal nog een hele tijd duren voor zich begrip voor deze ervaring van de werkelijkheid zal ontwikkelen, maar die tijd zal komen. De mens blijft niet op het huidige ontwikkelingsniveau  steken. We hebben een ervaring nodig die een 'geloof in God' overstijgt. 

Het gaat eigenlijk om iets heel eenvoudigs, namelijk om het besef dat wij van de 'goddelijke oergrond' nooit gescheiden zijn en ook nooit gescheiden waren. Wat we 'erfzonde' noemen is slechts de sluier waarmee onze 'ikheid' dit besef bedekt. Deze oergrond kan niet gescheiden zijn van iets wat er deel van uit maakt.

Hij is altijd in elk deel aanwezig, zoals de oceaan altijd in elke golf aanwezig is. Hoeveel een golf hiervan kan begrijpen is een andere vraag. Deze oergrond is dus niet alleen in alles tegenwoordig, hij is ook de tegenwoordigheid zelf. Op deze ervaring van eenheid van al het zijn zijn de mystieke wegen van het Oosten evenals de mystiek van het Westen gericht.

Er ontwaakt een heel nieuwe religieuze sensibiliteit in de samenleving(en). Het is te hopen dat de religies hun starheid overwinnen en ons mensen naar de ervaring van eenheid, verbondenheid en liefde leiden. Dat is hun eigenlijke en oorspronkelijke doel. Alleen dan zullen ze ons een actuele duiding van de zin van het leven kunnen geven.Het gaat om het inzicht dat liefde de grondstructuur van het universum is.

Als individu komen we tot dit inzicht alleen in tijden van inkeer, in een tijd van rust en alleen via een spirituele oefenweg.

10. nov, 2018

We hebben een nieuwe taal nodig, die misschien heel onreligieus, maar bevrijdend en verlossend is, waar de mensen van opschrikken en toch door haar kracht overweldigd worden, de taal van een nieuwe gerechtigheid en waarheid. Een taal die de vrede van God met de mensen en zijn rijk verkondigt.

Deze taal kan alleen maar uit een diepe ervaring opwellen. Veel mensen verstaan de traditionele taal van de religies niet meer. De woorden van God hangen wezenlijk van onze visie op de wereld af. Deze visie is de laatste jaren radicaal veranderd.

De kwantumfysica zegt ons dat niets wat waargenomen wordt geen invloed ondervindt van de waarnemer. Het is een erkend feit dat het onmogelijk is met de menselijke intelligentie de kosmische ordening rationeel tebevatten. Wijzelf scheppen de werkelijkheid waarin we leven. Wij scheppen een subjectieve wereld. De werkelijkheid is heel anders dan onze ratio ons voorspiegelt. En we moeten haar steeds opnieuw scheppen.

9. nov, 2018

Thomas van Aquino had kort voor zijn dood in de kerk van Vosa Nova een diepe mystieke ervaring. dat vertelde hij een vriend, maar verzocht hem hiervan niemand iets te zeggen: ' Alles wat ik geschreven heb lijkt stro in vergelijking met wat ik gezien heb en wat me geopenbaard is.

 

9. nov, 2018

Werkelijkheid is in principe creatief, heeft geen grenzen, is open, dynamisch, instabiel, een niet te delen geheel. Ik heb deze werkelijkheid als geest gekarakteriseerd. De grondslag van de wereld is niet materieel, maar geestelijk.

- Hans- Peter Dürr

8. nov, 2018

God schept niet voor een doel,
want God heeft geen doel.
Hij is omdat hij is,
hij handelt omdat hij is,
hij schept zoals hij is.
God schiep al spelend, maar God schept niet om te spelen,
hij doet niets omwille van iets.
Hij is Spel zoals hij Zijn is.
Hij is het Zijn in zijn onschendbare vrijheid, in zijn spontaniteit
die door niets wordt teweeggebracht.

Tragiek is er enkel maar aan de kant van de mensen.
Het kind dat loopt en springt en zingt,
zonder te weten waarheen het loopt, noch wat het zingt noch waarom het danst.
De volwassene van zijn kant, doet alles voor een doel,
zelfs wanneer hij speelt of rust.
De volwassene wil zijn: hij wordt,
hij kan niet meer zijn.

Het kind is en speelt.
Zo speelt God zijn spel in de wereld.
En de volwassene stelt God vragen over de gang van de wereld,
waarom hij dit doet en niet dat,
en waarom hij mensen in het leven heeft geworpen,
en wat er morgen en in de volgende eeuw zal gebeuren.

De mens is een al te ernstige partner voor God.

- Henri Le Saux