'not the easy road.....'

18. feb, 2021

Het nieuwe nummer van La Croix Hebdo gaat over Simone Weil, een franse filosofe en mystica die ons veel te vertellen heeft over de periode na de pandemie.

Lees verder op deze site bij  Identiteitsmystiek   -  Simone Weil

26. dec, 2020

De eeuwigheid is ons zo innig en gemeen,

Het zij  dag goed of kwaad,

We moeten weer daarheen

 

De roos, die daar haar pracht een wijle uw ogen boeit,

Heeft voor Gods oog alzo van eeuwigheid gebloeid.

 

De tijd is hierin eed'ler dan de eeuwigheid,

Dat d''eeuwigheid voor mij zich in de tijd verbreidt..

 

Een hart, dat zich verliest incstof en plaats en tijd,

Beseft nog niet ten volle zijn onmetelijkheid.

 

Er is geen voor en na;  wat morgen zal geschien,

Heeft God van eeuwigheid reeds wezenlijk bezien.

- Angelus Silesius

26. dec, 2020

Een hart waarvoor niets telt

dan enkel plaats en tijd,

Heeft blijkbaar geen besef van zijn onmetelijkheid.

 

Keer tot uzelv in,

Want voor de stteen der wijzen

Behoeft gij helemaal

Geen landen af te reizen.

- Angelus Silesius

24. dec, 2020

Baden in liefde, drijven op de rivier van het leven: niets rechtvaardig haat, niets zal tot haat leiden. Zelfs de zwaarste beproevingen en de grootste teleurstellingen zullen ons niet doen zwichten voor een taal of een ideologie die oproept tot haat en vernietiging.

Laten we verdergaan vanuit het hart en de rede, met een overtuiging, of die nu religieus is of niet. Laten we de liefde aanboren, die onuitputtelijke grondstof, die uit het hart komt en niet uit de bodem.

- Mohamed El Bachiri

24. dec, 2020

Broederschap betekent dat je zegt: ' Mijn gelijke, mijn broeder in menselijkheid die ik liefheb, waarschijnlijk en ik het niet op alle punten met je eens, maar dat geeft niet. Dat zal niet verhinderen dat we een maaltijd kunnen delen, in een goede sfeer, met wederzijds respect.'

Ik denk dat die principes ook in de politiek zouden moeten gelden. Altijd erkennen dat de ander in de eerste plaats mens is. Altijd emphatie proberen op te bbrengen voor zijn standpunt, zonder onmiddellijk te oordelen.

-  uit : Een Jihad van Liefde   Mohamed El Bachiri