'not the easy road.....'

15. jan, 2020

Het zien van een visioen  maakt nog niet dat ik goed ben.

Dat word het pas als mijn liefde tot God erdoor toeneemt.

En in zover jouw liefde voor God er groter door wordt, richt zich dat visioen meer tot jou dan tot mij. Aan wijzen hoef ik dit niet te vertellen: zij weten het maar al te goed. Maar ik spreek tot  een eenvoudig iemand als jij, om je gerust te stellen en te bemoedigen. In de liefde immers zijn wij allen een,en God heeft me zeker niet getoond dat Hij mij meer liefde toedraagt dan aan de minste onder de zielen die zich in staat van genade bevinden.

- Julian of Norwich in: ' Als de liefde alles wordt 'vertaling Gerda Valkenborgh

8. jan, 2020

God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.

- 2 Timotheus 1: 7

4. jan, 2020

Als God ons vergeeft, vergeef jezelf  dan ook anders zet je jezelf op een hoger plan dan Hem.

- C.S. Lewis

28. dec, 2019

We kunnen niet zoveel God incasseren. We kunnen gewoon niet omgaan met te veel waarheid die te snel op ons afkomt. We houden van ce waarheid, maar in kleine, controleerbare doses. We vinden het fijn om waarheid toe te passen wanneer en hoe we dat verkiezen en tegen wie we dat wensen te doen.

Tijdloosheid is de snelheid van God. Wij zijn degenen die niet kunnen omgaan met die snelheid in onze door tijd geordende wereld. Tijdloosheid is mystieke tijd Een plotselinge genezing bijvoorbeeld noemen we een wonder, omdat deze plaatsvindt buiten de wereld van de vijf zintuigen. Je ervaart God buiten tijd en ruimte - met de snelheid van het licht.

28. dec, 2019

Mystici zien de aanwezigheid van God overal en in alles. Op het moment dat Franciscus een mystieke ervaring waarin hij het goddelijke voelde, zag en hoorde in alles om hem heen, met inbegrip van al Gods schepselen. Hij zag dat God alles wat is had geschapen, en dat alles wat is een manifestatie is van goddelijkheid, vogels en mensen in egrepen.

Je bent volledig goddelijk. Die woorden kunnen spiritueel elegant klinken, maar zoals zo veel andere mooie mystieke leringen blijven ze hol totdat er in jezelf een licht opgaat en je deze waarheid in je lichaam, je hart en je geest voelt, zoals Franciscus het die dag voelde toen hij een werd met gehhel van Gods schepping.

Op een dag besefte ik dat waarheid licht is, zoals de mystici zeggen, en weinigen van ons kunnen leven met de snelheid van goddelijk licht. Weigen van ons kunnen bij het handelen elke minuut van de dag God in alles en iedereen zien. We kunnen die waarheid zo nu en dan bezoeken - misschien in een gedicht of in een retraite in de afzondering van een klooster waar we veilig worden omsloten  door een kleine ruimte en niet worden blootgesteld aan een zee van Gods volk - maar weinig zielen zijn sterk genoeg om voortdurende compassie, begrip, liefde, geweldloosheid en edelmoedigheid van geest en hart, woorden en daden voort te brengen.

Dat is echter wel wat er van iemand die in spirituele overeenkomst leeft, wordt verwacht - licht te laten schijnen waar geen licht is, maar niet te verwachten dat er in ruil daarvoor licht wordt teruggekaatst. Natuurlijk wordt licht altijd teruggezonden, maar een soort lijden houdt op wanneer we niet langer verwachten dat er licht wordt teruggezonden door allen die we onderweg helpen.