'not the easy road.....'

30. aug, 2020

Minnaars delen een heilige verordening de Beminde zoeken!

Ze struikelen over hun eigen hielen, de Schone Ene tegemoet

snellend  als een stortvloed van water.

In waarheid is iedereen een schaduw van de Beminde -

Ons zoeken is Zijn zoeken,

Onze woorden zijn woorden.

 

Bij tijden stromen we de Beminde tegemoet als een

dansende rivier, bij tijden zijn we stilstaand water

bijeengehouden in Zijn kruik.

Bij tijden koken we in een ketel verdampen tot stoom

dat alles is het werk van de Beminde. Hij ademt in mijn oor

totdat mijn ziel Zijn geur overneemt.

Hij is de ziel van mijn ziel.

 

Hoe zou ik kunnen ontnomen?

Maar  welke ziel in deze wereld zou Zijn Beminde willen ontsnappen?

 

Hij zal je trpts smelten  je mager maken als een streng haren,

En toch verhandel noet- al won je er beide werelden mee,

zelfs maar een van Zijn haren, we zoeken Hem her en der

terwijl we Hem recht aankijken.

Aan Zijn zijde zittend vragen we,

'O Beminde, waar is de Beminde?'

 

Genoeg van dit soort vragen! -

Laat stilte je naar het merg van het leven voeren.

Al je gepraat is waardeloos vergeleken met een

fluistering van de Bemminde.

- Roemi

30. aug, 2020

In onmetelijke diepte, in de totale duisternis van de Grot,

daar brandt een Vlam, een eenzame vlam!

Zal ooit iemand het geheim verklappen dat de Vlam

verborgen houdt in haar hart?

Enkel die mens kan dit geheim ontdekken -

een geheim dat hij nooit kan delen met anderen -

die wanneer hij die Vlam is binnengegaan.

en erdoor verzwolgen is van dat moment af aan 

enkel nog vlam is?

- Upanishaden

30. aug, 2020

Maan en sterren behoren tot de hemelse sfeer van de Allerhoogste.

Hun licht straalt in de nacht.

De religieuze waardering voor de nacht  houdt verband met een houding van welwillendheid en vertrouwen tegenover het ongrijpbaar duistere dat in ons leven speelt, maar wat wij niet kunnen vatten.

30. aug, 2020

Mystici vertellen dat zij in de meest diepe lagen van hun innerlijk de zon vinden. De zon is ook het archetypische beeld in het Zonnelied van Franciscus en daarmee de vertolking in een symbool van een ervaring met drie niet van elkaar te scheiden dimensies; kosmisch, innerlijk en religieus, want het brengt de ziel tegelijkertijd in contact met de wereld, met zichzelf en met God.

Teresa van  Avila, spreekt vaak, van de goddelijke zon, die zich in het middelpunt van de ziel bevindt, en waarmee zij zowel  het diepste zelf als God bedoelt.

30. aug, 2020

Hoogste, alvermogend, goede Heer,

Van Jou zijn de lof, de roem en de eer

en alle zegening.

Jou alleen, Hoogste, komen ze toe,

en geen mensenkind is waardig ze af te nemen.

De Allerhoogste heeft een ontoegankelijke dimensie,

dat heeft Franciscus ervaren.

Op het hoogste niveau is een grens, een limiet.

God heeft een eigen mysterie dat ons ontsnapt.

De ziel zoekt het onbereikbare en kan niet anders dan dit onbereikbare 

willen bereiken.

De mens kan zichzelf bedriegen op weg naar de eenwording, de kenmerken zijn: verwarring, irritatie, ongeduld, agressiviteit en dit alles jegens de Godheid.