'not the easy road.....'

14. jul, 2020

Er is geen groter obstakel tussen ons

En God dan de tijd.

- Meester Eckhart

-----------

De mens is voor een tijd een plaats van God

- Gerrit Achterberg

14. jul, 2020

Als de ziel het huis van haar eigen wil verlaat

En het bed van haar eigen plezier verlaat,

Zal zij  - naar buiten getreden,

God vinden.

- Johannes van het Kruis

 

8. jul, 2020

Gods aanwezigheid is geen verwijtende vinger.

- Benedictus van Nursia

28. jun, 2020

Voel je je uitgeput van het strijden tegen je gedachten, zeg dan tegen jezelf: ' Het is zinloos om nog langer slag met ze te leveren'..... Door dat te doen vertrouw je je toe aan God... Je maakt jezelf volledig buigzaam in Gods handen.... Wanneer deze houding authentiek is , is dat hetzelfde als  zelfkennis, omdat je jezelf hebt gezien zoals je echt bent ..... minder dan niets zonder God.

Dit is zeker empirische nederigheid. Wanneer God aanschouwt dat je alleen staat in deze waarheid kan hij zich er niet van weerhouden zich naar je toe te haasten.... zoals een vader die zijn kind redt uit de kaken van een wild zwijn, zal hij zich naar je vooroverbuigen en terwijl hij je in zijn armen neemt, teder je tranen wegvegen.

Gebed uit : The Cloud of Unknowing

28. jun, 2020

De reis van je ziel is onvermijdelijk. Er komt een punt waarop stilstaan moeilijker wordt dan het volhouden van de reis, want je weet wat je opgeeft. Geef je over en laat God de stroom van je leven herordenen. Je verlaat je leven niet, je centreert je leven opnieuw... de ziel het eerst.

De oude mystici kenden de kracht die de woorden in elk gebed bevatten om hun ziel en het weten hoe je die woordenschat moet gebruiken in gebed  in genezing en in het doorgeven van genade in het werkelijk ontsluiten van de kracht van je ziel.

Zo kan het gebed van overgave 'Uw wil geschiede' worden vertaald tot de betekenis 'Ik vraag om de moed om mezelf uiit de weg te gaan, niet tussenbeide te komen in Uw plannen, zodat U genade en liefde vandaag door mijn handelen, woorden en daden kunnen stromen. Laat me ieder mens zien als een vitaal en gezegend deel van mijn leven. Laat iedere handeling en gedachte die ik vandaag heb allen dienen.'