Inhoud

IDENTITEITSMYSTIEK

Inhoudsopgave:

Essentie:
- Het vrije lied
- Definitie van mystiek
- Een mysticus in aanleg
- Wie ben je?
- Essentie van de essentie
- Macht versus hulpeloosheid
Opus:
- Thuis
- O taste and see
- Leiding of chaos
- Waarheden van de ziel
- Erken de leiding die je krijgt
- De opdracht aanvaarden
- Van donker en licht
- De gaven van je ziel vrijlaten

 

Literatuur en sites

Favoriete schrijvers

Blog:  I  ' Wie ben je echt?

Geloof:
- Kracht
- Geloof kent een positieve en destructieve kracht.
- Geloof en dankbaarheid
- Geloof
- Geloven
- De functie van geloof
- Het geloof van de mysticus
- De God in wie je gelooft
- Geloof en weten
- De religieuze dimensie van het menselijke

Identiteitscrises:

- Uitsluiting, afwijzing, afzondering
- Vertrouwenscrisis
- Crisis op de rotonde!
- Gevolgen van de crises

 Visionair geloven:
- Intentie
- Liefde
- Een geest van beweging
- De essentie van Heilige Teksten
- Kennen door liefhebben
- 'Uw wil verandere'
- De verbindende factor(en)
- De bezielende dimensie
- De religie van morgen
- Identiteit-vernieuwing
- Onthullingen (de zieners)

 Aanwezigheid:
- Crisis in de religie
- Aanwezigheid
- God, bron van bewustzijn
- De zoeker, de zoektocht en zelfonderzoek
- Jezus  delete 'zonden'

Dit touw van genade:
- Genade
- De maan en de zee
- De maan

Triade:

- De mystieke betekenis van de Drie-eenheid
- De niet-biologische Drie-eenheid
- O Eeuwige Drie-eenheid
- Het visioen van Augustinus
- Niet zonder elkaar
- Drie-eenheid Hindoeïsme
- De goddelijke dans
- Is-Heid
- Evoluerend godsbeeld
- De triade in jezelf
- God is een niet- residentiële entiteit
- Flow; eenheid van lichaam en geest

De 369 Code:
De toekomst is van mij 
- 369 in het dagelijks leven
- Condities menszijn
- Frequentie, energie en vibratie
- We zijn deel van het geheel
- Verlichting; je natuurlijke frequentie
- Energy is like a mirror

Woorden

Woorden/definities: van A - Z

De taal van de ziel:
- Een gevoel voorbij woorden, voorbij taal
- De taal van heimwee
- De erotische dimensie van de ziel
- Uit de taal van de verliefde

Kosmische Taal:
- Hazrat Inayat Khan
- De wereld van vibraties

De eeuwige Wijsheid:

- Wijsheid een gave Gods
- Eigenschappen van de wijsheid
- De Wijsheid roept je
- Over de Wijsheid
- Sophia perrennis, de eeuwige  Wijsheid
- Rumi: eeuwige wijsheid

Mapmaking:
- Mystiek en mysterie
- Mapmaking
- Maak jezelf recht
- Mystiek is in kaart brengen
- Je zelf in kaart brengen
- Jezelf overstijgend werk

 Be-stem-ming:
- Bestemming; doel van het bestaan

- Je stem
- Biografisch werken
- In waarheid leven
- Waarheid
- Leugens
- Klankkleur

Wijze woorden:
- Idealen versus realiteit
- Begin bij jezelf
- Hartstochten van de ziel
- Mystiek of realiteit
- De ziel een vat van kracht
- Wat is mijn echte kracht?
- Wees eerlijk

Spirituele biografie:
- Mijn eigen spirituele biografie als voorbeeld om er zelf één te maken.


Kernzinnen:
- Mantra's om mee te 'leven'

Grote Woorden-
- Waarom?
- Genade
- Vergeving
- Hoop
- Ontzag
- Geweten
- God
- Godsbeelden of modellen van God
- Wijsheid
- Gewaarzijn
- Verzoening
- Geloof

 

 

 

De Ziel

De ziel:
- Een verhouding met zichzelf
- Onzichtbare levenskracht
- Bezielingsenergie
- De ziel; de wereld achter de ogen
- Verbinding met je ziel
- Zielsverlies
- Afdalen in je ziel
- De herstelmethodes van je ziel
- Zielenwensen
- Stroomschema van het leven
- Groepsziel

Jung en de ziel:

- Het mysterie van de ziel
- Het visoen van Jung
- Psychologie van de ziel
- Carl Gustav Jung
- De ziel; een plaatsbepaling
- Wisselwerking en vereniging van tegengestelden
- De werkzaamheid van de ziel
- Dromen en het individuatieproces
- Dromen en hun betekenis voor spirituele groei
- Enkele soorten dromen
- Synchroniciteit
- Naar de woestijn en terug
- Antwoord op Job
- Elihu; de nieuwe zienszwijze
- Job en de aard van de godsbeleving

A blue fire:
- Biografie: James
Hillman
- Zout; het principe van fixatie
- De engel roept ons

- De Eikenvrucht theorie

 Wetenschap & de ziel:

 - Meer dan ons brein
- De omgeving
- Wie zijn wij eigenlijk?
- Bewuste materie
- De individuele ziel

Innerlijke kracht:
- De bron van innerlijke kracht
- Patronen doorbreken
- Onecht gedrag
- Herstelkracht

Angst:

- Een andere manier van naar jezelf kijken
- Faalangsten
- Angst, hechting en liefde
- Angst voorkomt gevaarlijke situaties

Zelf:

- Je diepste zelf
- Persoonlijkheid
- Zelfverwerkelijking
- Ego
- Identificatie
- Individu
- Collectief
- Imago
- Het ware zelf
- Ideologische identiteit
- Ons
- Identiteitscrisis
- Het imaginaire zelfbeeld

Zelfonderzoek:
- Zelfkennis
- Waarom ben je hier?
- Oefeningen
- Crises
- Jij en God!
- Zelfvergeving
- Verdringing
- Zelfsabotage

Macht en biografie:
- Macht
- Innerlijke autoriteit
- Zelfbeschikkingsrecht

 Relaties:
-
Bij jou
- Intimiteit
- Emotionele steun
- Relaties zijn constant uitdagend
- Eigenwaarde
- Levenslessen
- Beëindigen
- Behoeftigheid
- Patronen bepalen relaties

Soul Evolution:
- De put en het touw
- De put van de Jozef van de ziel
- Beproevingen
- Slow cooking
-Ascension

 

 

-----------------------------------------------
Aard van de ziel:
- Microkosmos
- De Mandala, een universeel levenspatroon
- Archetypes

 Teresa van Avila:
- De innerlijke burcht
- De eeuwige bron
- Zoek jezelf in mij
- De openbaring van de Goddelijke drie-eenheid
- Het is bewustzijn van licht
- Een andere manier van zijn


Zelfbezinning:
Dissociatieproblematiek
- Zielsplitsing
- Basisbehoeftes
- Scheuren in je bestaan
- Het traumadeel
- Het overlevingsdeel

Archetypische taal van de ziel:
- Archetypische taal
- Het archetype van de gelovige
- Archetype; woestijn in de ziel
- Archtype van dood en wedergeboorte
- Dromen
- Lucide dromen; wijs worden tijdens je slaap
- Intuïtie; voorgevoel
- Intuïtie; ons tweede brein
- Ervaringen
- Symbolen

Zorg voor de ziel:
- De bestemming van je ziel
- Groeps- of familieziel
- Afstemmen op de ziel

Agenda van de ziel:
- De blauwdruk van een mensenleven
- De database van de ziel
- Innerlijk bewustzijn
- Haar ware identiteit

Empowerment:

- Zielskracht
- Verbeeldingskracht
- Dankbaarheid
- Weerstandsvermogen opbouwen
- Veranderingskracht
- Wilskracht
- Mentale kracht
- Levensdoel
- Levensvreugd
- Vertrouwen is een mysterie...
- Veerkracht

Functie van de ziel:
- De ziel is je spirituele lichaam
- Onzichtbare krachten
- Het niveau van de ziel

 

Transformatie:
- The world is in my mind
- Waarom transformatie?
- Bewuste intentie
- Transformatie

Buiten zinnen (zijn):
- If a blow comes
- Buiten zinnen
- Bevrijdingservaringen
- Mystieke ervaringen
- Over de mystieke ervaringen: de vragers
- Zintuigen: kanaal voor het eigenlijke werk van de geest
- De ziel creëert, het verstand reageert
- De afstemming
- Buitenzintuiglijke waarneming 

Mystieke Liefde

Mystieke liefde:
- Universele liefde
- Liefde
- Gedichten over liefde
- Onvoorwaardelijke liefde
- 'Zo boven, zo beneden'
- Liefde en onze zintuigen

The Alchemy of Love:
-The Master- Alchemist
- De alchemistische kracht van de liefde
- De alchemie
- Twee soorten alchemie
- Tegendelen
- Het effect van tegendelen
- Dit is alchemistische liefde
- De geboorte van de geest
- Inspiratie

In den beginne:
- In den beginne was de liefde
- In den beginne was er opvoeding
- Eer uw vader en uw moeder
- Je vader en moeder verlaten
- Het Onzegbare


Jacob Boehme:
- Jacob Boehme: mysticus, theoloog en filosoof
- Een nieuw gemoed
- Bijsturing en correctie
- Een muur van helpende liefde
- De Ongrond roept in de mens

Beloved:
- De eeuwige vraag
- Libanees 'Hooglied der liefde'
- Onthul jezelf
- Profeet van de liefde
- Kahlil Gibran; Liefdespoëzie
- Naimy en het inzicht dat tot liefde voert
- Gesprek met de Ander
- Verschillende aspecten van de liefde
- Het heilig contract

Spiegelzielen:
- Noordpool - Zuidpool
- Twinflames
- Mirror love
- Spiegelzielen; een identiteitsblauwdruk
- Spiegelbeelden
- Kijken als in een spiegel
- Liefdeskoorden; rekbaar, niet breekbaar
- Eenheid
- Transformatieproces
- Heilig contract
- Gnostiek en de tweelingziel

The Song of Songs:
- De essentie van Hooglied
- De mystiek van Hooglied
- De Dialogen
- Motieven
- Wie(wat) komt daar uit de woestijn?
- De tuin
- Staat van verwarring
- Een nieuw lied
- Summa van Hooglied

Layla en Majnun:
- Volg je hart
- Passeer de muren
- De ontmoeting met zijn kismet (noodlot)
- De wildernis
- De bedevaart naar Mekka
- Liefde op papier meegegeven aan de wind
- De droom
- Nizami's vragen
- Zayd's visioen
- De Tempel van de Liefde
- Liefde is vuur en ik ben het hout
- Oogcontact

Sing a new Song:
- Een innerlijk lied voor God
- Het lied van je ziel
- De bevoorrechte Geliefden
- Een nieuw liedje
- Sing to the Lord a new Song
- Vergeestelijken
- Innerlijke biografie
- De fenix-mens
- Einde van de dualiteitRepresentatie:
- Kosmische liefde
- Herkennen van zielsverwanten
- Verenigde ziel
- Oneindige liefde
- Ware liefde is een geschenk

Zielsliefde:
- Ware liefde; één ziel
- Genade; het kennen van onze tweelingziel
- Onze kern
- Meeleven

De Maries:  Maria van Magdala, Maria de moeder van Jezus , Maria van Egypte
- De Maries als geheelde voorbeelden
- Maria Magdalena; zielenmaatje van Jezus
- Maria Magdalena een voorbeeldvrouw
- Zij die de inwijdingsweg voltooide
- Maria is haar naam
- De roeping van Maria
- De engel en het meisje
- Een heel bijzondere genade
- Maria heeft wat met woorden
- De overgave van Maria
- Zwanger van de Geest
- Maria van Egypte (woestijnmoeder)

Uitnodiging van Lief:
- Als geliefden leven
- God ademt mij
- Mystiek is ervaringsmatige kennis van God
- De uitnodiging van de liefde voor mystici
- Verkiezing betekent inclusieve liefde
- Levensbespreking
- Alleen met de Ene
- Luister, innig geliefde!
- Innig geliefde!

Swing Love:
- Kabir; apostel en zanger van de Liefde
- Swing!
- Biografie
- Kabir's beweeglijke liefde
- De Oceaan van Liefde
- Het Pad
- Alaha; God of 'Heilige Eenheid'
- Bhakti; onze innerlijke strijd

Het licht zien:
- De staat van de ziel
- Opluchting
- Koninkrijk
- Licht
- Er valt een licht in de ziel

The Shape of Light:
- Requiem; een missie voor de ziel
- De lichtende draad
- Suhrawardi: Meester der verlichting
- Het onmetelijke licht
- De wijsheid van de verlichting
- Het lichtvers in de Koran
- Are you one?
- Dark night
- De missie voor je ziel
- Bouw een nieuw huis voor je ziel

 

Woestijnliefde:
- Woestijnliefde
- Spiritueel moederschap
- Amma Syncletica van Alexandrië
- Amma Theodora
- Amma Sarrha
- Woestijnvaders over doel- en doelloosheid
- Logismoi; spirituele wijsheden(trots, angst, afgunst, schuldgevoelens)
- Vaderspreuken
- God willen verstaan
- In het stof bijten....
- Gebed en gevoelens
- Geest en hart verenigen

 Mysticus Exupéry:

- De roos
- Op zoek naar onze uiteindelijke identiteit
- Antoine de Saint  Exupéry 1900 - 1944
- Een mystiek sprookje
- Woestijn- issues
- Na 40 dagen woestin; de oase
- De bron in de woestijn

________________________________________

 Mystieke tradities:
- Mystiek als universele ervaring
- Mystici; de dichters
- Soefi-mystiek (Islam)
- De Bhagavad Gita (Hindoeïsme)
- Boeddhisme
- Christelijke mystiek
- Joodse mystieke traditie
- Islam; Jihad, de weg naar binnen.

Het  heilige ogenblik:
- Unio mystica
- Kosmisch bewustzijn
- Verbonden met het krachtveld
- Godsbesef?
- De mystieke extase
- Een beweging van het hart
- De uitwerking van de mystieke ervaring
- Gezondheid en genezing
- Twee typen mystieke ervaring

 Een Zuiver Beeld:
- Mystieke Theologie
- Een zuiver beeld
- Mystiek
- De mystieke ervaring
- De mysticus
- Mystici
- Fenomenen
- Intimiteit
- Bevrijding van Godsbeelden
- Eenheid ervaren

 Blog II: '...not the easy road'
- Mystieke meditaties

Mystiek:
- Definities
- Mystieke theologie
- Grensoverschrijding
- Mystiek is een discipline
- Gevolgen van een mystieke ervaring
- Het mystieke level van bewustzijn
- De waarheid van de mystiek
- Mystiek gezond denken
- De vijf mystieke wetten

Roepingen:
- Openbaringen
- Mystici
- Je slaapt, word wakker!
- Runners
- Ziel in je ziel
- Opdracht en zielkameraden
- Archetype en mysticus
- Made in heaven: de zielsverwant
- Overeenkomsten van de mystieke ervaring

Een heilig proces:
- Omvorming
- Een heilig proces
- Zielbewustzijn
- Spirituele paradoxen
- Uitdagingen

Ware essentie:
- Essentie of een nieuw paradigma
- Mijn essentie
- De geest van de letter
- Genade; pure essentie
- Levenswerkelijkheid

Mystieke ervaringen:
- Grondervaringen
- Grenservaring
- Eenheidservaring
- Kwantum-momenten
- De mystieke ervaring.
- Spirituele openbaringen
- Aha-erlebnis
- De religieuze ervaring
- Een heilig ogenblik
- Een oogwenkomgeving

On/zichtbaar:

- Het onzichtbare regelt het zichtbare
-' Zo boven, zo beneden'
- Innerlijk zien
- De zoeker en het gezochte
- Het onzichtbare zichtbaar maken
- Begeleiding
- Vrijheid en voorbestemdheid
Engelen
- Bidden
- Genade en wonderen
- Natuur/Wet
- Geest
- Spirituele gidsen
- Getal mystiek

Het mystieke teken:
- Mystieke betekenissen
- Godsbegrip
- God- een adembenemend karakter
- God- een liefdesgeschiedenis
- Communicatie en connectie
- Phi- de handtekening van God 1
- Interventies
- De goddelijke verhouding 2 (de gulden snede)
- Schoonheid
- Tijdloosheid
- Kosmologie- een kosmische tijdschakelaar
- Geomagnetische activiteit
- Theodicee
- Numerologie

Kwantummystiek:

- Materie is niet zomaar materie
- De bezielde werkelijkheid
- Fysicus en mysticus
- De geest in de kwantummystiek
- Terug naar de essentie van zijn
- Kwantumgenezing
- Basisprincipes van heling en gezondheid
- De religieuze stromingen van deze tijd
- Profeten van het kwantumbewustzijn
- De transpersoonlijke wereld van het menselijk bewustzijn
- Kosmisch bewustzijn
- Het 'Wetend Veld' en onze transformatie -mogelijkheden
- Ons geboorterecht
- Transpersonale of mystieke psychologie
- Subtiele sensatie
- Het kundalini ontwaken proces
- De driedimensionale gedachte

 Zenmystiek:
- Laat je kennis varen
- Zenhouding
- Zenkoan
- Definitie van Zen
- Zen is radicaal
- Zenmystiek
- Elke golf is de zee
- Authetieke contemplatie

 

 ___________________________________________

Identiteitsmystiek:
- Je eigen tempo
- Wie ben jij?
- Authenticiteit
- Wijsheid
- Van richting veranderen
- De hele wereld winnen
- De nieuwe richting in ons leven
- Na de inslag.....
- Perspectief
- Jij die mij ik maakt
 

Geboortetheologie:
- De eeuwige geboorte
- Geboortetheologie
- De Godsgeboorte in de ziel
- Gods oog en ons oog zijn een
- De ziel; vrij van geest en zinnen
- De gezonde zielegrond
- Vrijheid bij Eckhart
- Over de tempel van de ziel
- Ons koopgedrag
- Bewustworden van de waarheid doet veranderen

Birthright:

- Jou wil ik
- Geboorterecht
- Shams van Tabrizi, de geboortehelper van Rumi
- Birdcall
- Is-ness


Intimiteitsmystiek:
-  Psalm 139
- En Jij loopt met me mee, zichtbaar
- Wederkerigheid
- Intimiteit
- Geestelijke intimiteit
- Het intimiteitsniveau

Francis en Clara:
- Francis en Clara van Assisi
- Radicale franciscaanse spiritualiteit en mystiek
- Religie
- God zien in alle dingen
- Radicale herziening

Rabia en Dorothee:
- Rabia's gebed van bevrijding
- Rabia Al Adawiya en Dorothee Solle
- Rabia Al- Adawiya
- Liefdesgedicht
- Thema's in het het werk van Rabia
- Rabia ten voeten uit
- Gebed van de belangloze liefde
Dorothee Solle

 Henry Suso:
- Henry Suso mysticus
- Quotes
- De dood van het ego
- De dialoog

Le Saux:
- Essentiële rusteloosheid
- Hindoe - christelijke mystiek
- Swami Abhishiktananda
- Serieus met God omgaan
- Essentiële rusteloosheid
- Gods Zijn is mijn leven
- Triniteitservaring

Mooji: 'Wie ben ik?'
- Genade
- Biografie van Mooji
- Advaita(Vedanta)
- Intensivering van je ontvouwen tot  in je Zelf
- Zelfrealisatie

 

---------------------------------------------------------------------------------
De mystieke reis:
- De weg van je ziel
- De reis in je ziel
- Zelfkennis
- Zelfonderzoek als voorbereiding
- Volg je eigen weg
- Aanleiding en doel van de reis
- Zijn

Queeste-zoektocht:

- Een queeste

- Een queeste is geen 'geschenk'

- Mijn ziel kwam uit de kast

Beweeglijkheid:
- Een uitnodiging
- Alles wordt in beweging gezet door liefde
- De goddelijke dans
- Alles schommelt
- Wat zet mijn innerlijk in beweging
- Eenheid in verschil en diversiteit
- Leef flexibel
- Beleven is een voortdurende beweging

De beweging:
- Boodschap uit het Oosten
- Pleidooi voor mystieke ervaringen
- Religieuze trouw bestaat in beweging
- Iqbal over zijn poëzie
- De beweging en de onvoltooidheid
- De beweging begrijpen om naar de hervorming te gaan

De Simoerg:

- Het verschil tussen een mystieke ervaring en een mystieke reis
- De karavaan van de ziel
- De samenspraak van de vogels of De Simoerg
- Attar's leerdicht
- De Simoerg
- De samenspraak van de vogels
- Het raamwerk
- De zeven valleien

Het Lied van de Parel:
- De pelgrimstocht van de ziel
- Het lied van de parel; de opdracht
- Het ouderlijk huis verlaten
- Ontwaak; bewust worden

---------------------------------------------

 

 

Gezondheid

Gezondheid:
- Signaal van de ziel
- Basisoorzaken ziekte
- Gezondheid en onze overtuigingen
- Onszelf sterker maken
- Intentie
- Zuiver je intenties
- Ziekte en schuld
- Het oog van de storm; onze emoties

Signalen van de ziel:
- Mogelijkheden
- Het alledaagse als symbool voor een zielstekort
- Het zelfhelend vermogen
- De ontwikkelingsweg van de ziel

Kwantumgenezing:
- Onze innerlijke ruimte
- Kracht en vermogen
- Kwantumsprong
- Heilige voertuigen naar heelheid
 
Lichaam:

- Bewust leven
- Heilig plan
- Dat wat we niet zien....
- Zelf de baas zijn
- Jezelf serieus nemen
- Pijn

Spirituele energie:
- Je spirituele verbinding
- Vijf spirituele actiepunten
- Spiritualiteit als gewaarwording
- Een derde vorm van liefde
- Regelmatig oefenen
- Het stil maken van de geest
- Spirituele dimensie

Spiritueel gezond:
- Gezondheidsbewustzijn
- Spirituele gezondheid
- Tijdperk van de psyche
- Liefde, niet angst

Patronen en veranderingen:
- Prioriteit
- Patronen
- Toeval
- Controle
- Moeten en doen
- Erkenning

 

Genezing

Genezing:
- Loyaliteitsconflict


Mystieke en gezondheid:
- Mystieke visie op gezondheid
- Het proces van geestgenezing
- Werken met geestgenezing
- Actief en dynamisch
- Het geheim van gezond-zijn
- Lucht je hart!

 

Leven 2.0

Leven 2.0:
- Levenshouding
- Leven
- Erkenning
- Eigenlijk
- Kijken naar jezelf
- Vernieuwing; tussen Hemelvaart en Pinksteren
- Plus- en minpunten van jezelf onderzoeken

Thief of sleep:
- Een geschenk van de nacht
- The Thief of my sleep
- Wie steelt mijn slaap en mijn gedachten?
- Als een dief....
- Op deze plaats
- Ik wist het niet
- Oog in oog staan
- Verlangen en kennen

Etty en Rilke:
- Weltinnenraum
- Acceptatie van de ziel van de ander
- De eigen ontwikkeling
- Etty Hillesum
- Rilke
- Ik zoek mijn eigen koers en in mij is de kust
- De moeilijkste weg
- De waarachtige liefde

De aarde-hemel:
- Haal de banden met de hemel aan
- Vrijheid om het goede te doen
- Florence Nightingale; mystica en sociaal hervormer
- De aarde kan de hemel zijn
- Modder van onwetendheid
- Spelend universum
- Wordt een fascinerend persoon
- Alle vindingen gebruik je voor het geluk van de mensheid
- God is onweerstaanbaar

Heilige strijd:
- De strijd tussen het bekende en het onbekende
- Het kwaad vergeven
- Vergeving: ontzegging of gift?
- Het onvergeeflijke
- Vergiffenis
- Spanning
- Hanna's heilige strijd
----------------------------------------------------

Do not despair:

- Blijf uit de buurt van wanhoop

- Wanhoop niet

- Vuur op het altaar

- Ons hart is een altaar

God intoxicated:

- I left firewood for you

- Hafez, de uitegger van mysteries

- God - intoxicated

- De blik van de Geliefde

- Change rooms in your mind

- Hafez ,bijna  een profeet maar zeker een orakel

- De volmaakte cirkel

- Bewandel de middenweg

- Ons aangeboren gevoel van liefde en goedheid

- Hypocrisie

(De) construction:

- De klacht

- De fases van de maan

- De dans van vastklampen en afkeren

- Update

- Doodgaan, de manier waarop we met verliezen omgaan

- Het gedicht van de leegte

- Theologie van verinnerlijking

- Genade en liefde

- Lijden is een reinigend vuur

Sweet darkness:

- Licht uit donker

- De donkere nacht van de ziel

- Sterke zielen

- God is een donkere nacht voor de ziel

- Ruimte voor 'een ik weet niet wat'

- Finetunen

 

 

Immense kracht:
- Enthousiast zijn
- Engelenkrachten
- Liefde is de grootste heler
- Slaap je nog?
- Ontwaken
- Verdriet
- Zelfexpressie:
 'ik met ik verbinden'
- Scheppen & vernieuwen
- Kracht is leven zonder strijd

Play of Power:
- Risen life
- Het spel dat leven heet
- Resoluut mens durven zijn
- Dode takken
- Op ons rust de verantwoordelijkheid
- Het proberen telt, niet het resultaat

(Op)voedingsbodem:
- Voedsel van de hemel
- Vrouwelijke mystagogie
- Een spiritueel- pedagogisch heilmiddel
- Hemelse liefde op aarde
- De grootste les

Augustinus:
- Liefdesbrief aan God
- Augustinus, de heilige van de liefde
- Bekentenissen
- Van God genieten
- Vrije ruimte
- Voedsel voor de ziel

 Zachte kracht:
- De zachte kracht van het Latifagebed
- Bestaansmeditatie
- Een moment van bezinning
- De voorbereiding
- De oefening

Zielskrachten:
- Krachten van de ziel
- Een ingeschapen kracht
- Gij zult vernieuwd worden in uw geest
- Nieuwe kleren

Power of words:

- De kracht van woorden

- Het begint met een Engel
- Aanraken van onze diepste laag
- Je hart heelt zichzelf
- Lijden in stilte of je stem verheffen
- Open je hart
- Vertel geen halve waarheden
- Drie fases-van-ontwaken uit een droom
- De manier waarop beschadigde mensen liefhebben
- Je stem  is gestolen door trauma
- Het leven zal niet falen
- Hoe om te gaan met pijnlijke ervaringen
- Er zijn duizend versies van jou
- Bergen verzetten

 Hildegard von Bingen:
- Visioenen; de krachten van de ziel, het goddelijke gezin.
- Hildegard- websites, boeken, muziek
- Genezen met de kracht van de ziel
- Een onvergankelijke psychosynthese
- Het leven als school in vijf fases
- Lichtwonder als afscheid 

Kijk zelf en overtuig je!

Kijk zelf en overtuig je:
- Kijk zelf en overtuig je!
- Hoe kijk je?
- Mystiek is geen geloofssysteem!
- Wie de liefde niet heeft....
- In een hogere staat van bewustzijn leven
- Mystieke ervaringen
- Een kosmische impasse
- Bestemming

The Voice unseen:
-
I hear a voice calling
- Goddelijke boodschappen
- Goddelijke interventie
- God speaks to his friends
- De stille stem van God
- Hoe kan ik de stem van God herkennen
- Gefluister in onze ziel
- God wordt gekend in Zijn stilzwijgen
- Waarom zwijgt God?
- Nog maar een half woord vernemen wij...
- De schreeuw van de ziel

Alone with the Alone:
- Het geheim van God
- Alleen met de Enige
- Kennen en gekend worden
- Mijn visieop Hem is Zijn visie op mij
- Impasse

Fideli d'amore:
- Minnaars van het leven
- De motvlinders en de vlam van de kaars
- Het verhaal
- Het schijnsel van de vlam
- Zweven boven het licht
- Ik wist nimmer dat God ook naar ons verlangt
- Ik geef je dit ogenblik
- Het hemd van de liefde
- Minnaars zijn in elkaar verscholen
- Waanzin of het oplossen van het zelf


Blog III: Liefdesbewustzijn

Het mystieke hart:
- Het mystieke hart
- Hartsverlangens
- Hart
- Eenheid
- Mensen van het hart
- Het gedeelde mystieke hart van de tradities

De weg koos jou:
- Het labyrint
- Het pad van de ziel
- Wandelaar
- De weg koos jou
- Stuwende krachten
- Verhalen
- Zeven stappen (in wording)

 

Heelworden:
- De aantrekkingskracht van heelheid
- Het gastenhuis
- Onze wonden helen

 Onze incarnatie:
- Uniek of reïncarnatie
- Inspirerende energieën
- Bevrijding tijdens onze incarnatie
- Vernieuwing van het menszijn

 

Verschijnselen:
- Het mysterie van het lijden
- De essentie van het zien
- Leven vanuit je ervaringen en je gevoel
- Fenomenologie
- Karakter
- Communicatie
- Kosmologie
- Blauwdruk
- Tweelingzielen, onvoorwaardelijke liefde en zielskennis.
- Tweelingzielontmoeting- een genade

Werk aan je ziel:
- Levensverandering realiseren
- Uitbreiding realiseren
- Spirituele bewustwording

Liefdesbewustzijn:
- I am love
- Liefdesrelaties
- De anderen
- De Ander; de God van liefde
- Onze beelden van liefde en God

Abba/Amma:

- God leren kennen
- God als Moeder
- Troost
- Moederliefde
- God is als een vader
- God kennen is de kern
- Mannelijk en vrouwelijk

Mystiek van genade:
Mystiek is alles
- Genade, een tochtvlaag!
- Wat is genade?
- Genades zijn balans-herstellende krachten
- Genade is een eigenschap van God
- Soefisme en genade
- De ervaring van genade in je eigen leven
- Genade- een ongrijpbare toestand
- Genade- een mystieke substantie
- De kwaliteiten van genade

Religie van liefde:

- De religie van de liefde
- Het samenkomen van twee oceanen
- De droom en het visioen
- Rumi en Sjams
- Rumi- mysticus en dichter
- De drie thema's in het levenswerk van Rumi
- Religie van liefde
- Sjams veertig regels voor de Religie van Liefde
- Hoofd en hart in religies
- De drie thema's;
1. De ziel komt van God en wil  naar God terug,
2. God is in je binnenste,
3. De gebroken spiegel.
- Zijn laatste dagen...

Werkelijk leven:
- De ziel in ballingschap
- Een verborgen schat
- Eeuwig leven
- God, een sterk archetype
- Zoals ik God zie ervaar ik mij
- Zoek me dan, als je kan!
- Contact met je eigen ziel
-

Verbonden:
- Waarom nog zoeken!
- Keer terug!
- Bewegingen naar eenwording
- Het winnende nummer in een kosmische loterij
- Het neergelegde iets

 Van ons zelf verlost:
- Onze eigen blinde vlek
- Visionaire oplettendheid
- De verlossingsleer
- Correcties
- Do not cling to me
- ' Hartzien'
- Navolging