Wie ben je echt?

21. jan, 2019

Vaak klagen we : 'Ik heb alles wat er is gebeurd niet verdiend'. Onze keuzes zijn vaak gebaseerd op verkeerde aannames, als gevolg van onze ervaringen en moeilijkheden; als we niet gepest waren, als we niet hadden geleden als kind dan hadden we wel andere keuzes gemaakt.

Je kunt in een dieper gesprek met jezelf klagen over innerlijke leiding: er was in je hele leven, dat moet erkend worden, een instantie die je leven stuurde en die was verkeerd. Er was iets in je dat zei : je moet het zo doen! En het hele leven stuurde je mechanisch in een bepaalde baan en je ging er steeds meer in geloven  zonder correcties aan te brengen.  Het was altijd al zo, het was deel van je traditie, het moest zo zijn, daar lagen je heiligste verplichtingen.

Je hebt je gehouden aan alles wat uiterlijk voorgeschreven was en nu kom je tot de erkenning : juist daarom was het verkeerd en klopte het niet. Je zou moeten zeggen: er is één kardinale fout in dat alles: je was zelf, als mens helemaal niet aanwezig. Dat wat je  zelf het eerst had moeten verzorgen, het weeskind in je, heb je niet gezien. De verlatenheid van je ziel heeft nooit een rol gespeeld. Je moest zonodig dingen doen die aan jezelf voorbijgingen, in de waan van ...

Maar je hebt jezelf onderdrukt en kapot gemaakt. En het vreselijke,maar misschien ook reddende is: God heeft het nooit gewild. Wat in je aanwezig was, was kostbaar als zilver, uitgesmolten uit vele gesteenten, alleen nu is het vermengd met zijn omgeving. Dat heb je met je laten doen, je eigen waarde laten corrumperen door vele gemakkelijke compromissen. Dat wat je echt was, je eigenlijke energie, werd steeds van buitenaf bedorven door wat van buitenaf naar binnen kwam, door bijmengingen. De hele fout is:je hebt jezelf te weinig bewaard.

1. jan, 2019

De allereerste taak van ieder mens is het verwezenlijken van zijn unieke mogelijkheden die nooit eerder vertoond en dus ook nooit vernieuwd zijn, en niet de herhaling van iets wat een ander, ook al was het de grootste onder ons, reeds heeft gedaan.

Dit idee heeft Rabbi Soesja even voor zijn dood zo uitgedrukt: '' In de andere wereld zal  me niet worden gevraagd: 'Waarom ben je niet Mozes geweest? Mij zal worden gevraagd:'Waarom ben je niet Soesja geweest?'

26. dec, 2018

Je hebt de macht over je geest, niet de buitenwereld.

- Marcus Aurelius

22. dec, 2018

Het vijfde gebod zegt : 'Eer je vader en moedet opdat je dagen verlengd worden op de aarde die Adonai, je God je geeft.' Wat betekent het Hebreeuwse woord kabed dat met 'eren' of 'respecteren 'wordt vertaald? De letterlijke betekenis is 'gewicht geven'.De woorden van het vijfde gebod betreffen ons gedrag naar anderen (onze ouders) en is ingewikkeld om in praktijk te brengen. Dit wordt vaak gezien als een vreemde opdracht, namelijk dat men zijn ouders  moet lief  hebben.

Dat is niet wat er wordt gezegd. Er wordt niet gezegd zijn ouders lief te hebben, maar ze te respecteren. Letterlijk, hun 'gewicht' te geven. We moeten aan hun geschiedenis voldoende gewicht geven teneinde haar niet zelf te hoeven herhalen.We moeten hen voldoende 'zwaar' maken om hen op afstand te houden; zij hebben hun leven dat op het onze drukt en een beproeving kan zijn.

Dit gebod stelt ons dan ook voor een opgave, het is geen gebruiksaanwijzing om goed te leven. Het lijkt eerder een oproep : wees niet neurotisch of : lijd niet om wat je ouders zijn. Zoveel menselijk lijden is via de ouders gekomen.... Deze uitspraak  brengt een scheiding aan: hen respecteren wil zeggen op afstand kunnen zetten. De ouders hebben recht op hun geschiedenis. We moeten vermijden ons leven eraan te wijden hun leven opnieuw te leiden.

Integendeel, het gaat er juist om ' zijn dagen te verlengen' , je krijgt een cadeau van 'hun' dat laat jou de tijd om voor eigen rekening te leven. Een onwaardige oudet respecteren, dat betekent ' gewicht aan de ouder toekennen die zij niet geweest zijn of niet kunnen zijn. Dat maakt het mogelijk een ouder te hebben die men kan loslaten. Als de ouders geen gewicht hebben, verlicht dat de kinderen niet. Integendeel, je loopt het risico om zelf het gewicht dat zij missen, te dragen. Als je probeert te herstellen wat ouders gedaan of juist niet gedaan hebben, dan 'verkort dat het leven'.

20. dec, 2018

Je maakt een stap voorwaarts naar persoonlijke groei of een stap terug naar veiligheid.

- A.Maslow

-------------

Het vraagt moed om te groeien en te worden wie je diep van binnen bent.

- E.E. Cummings