Wie ben je echt?

15. dec, 2018

Welke narcistische behoeften heeft ieder mens:

- respect krijgen
- weerklank vinden
- begrepen en serieus genomen worden.

10. dec, 2018

In de onderwereld ontdekken we afgescheiden delen van onszelf. Bijvoorbeeld wie er macht over ons heeft. Maar die persoon heeft alleen macht over ons zolang we er ons niet bewust van zijn.

19. nov, 2018

Als volwassene voel ik de haat alleen wanneer ik blijf steken in een situatie waarin ik mijn gevoelens niet de vrije loop kan laten. In zo'n vorm van  afhankelijkheid begin ik te haten. Zodra ik die haatgevoelens loslaat, zodra ik mezelf bevrijd uit zo' n slaafse afhankelijkheid voel ik geen haat meer. Maar als de haat aanwezig is, helpt het niet jezelf die haat te verbieden.

Het zijn de inwendige processen van elk van ons afzonderlijk en niet de van ons lichaam losgemaakte gedachten, die een productieve verandering van onze mentale status teweeg zouden kunnen brengen.

Je moet het gevoel begrijpen om te kunnen kiezen voor gedrag dat jou van de haat opwekkende afhankelijkheid bevrijdt.Breng je gevoelens onder in woorden.

19. nov, 2018

Het losmakingsproces, de weg van kind naar volwassene , voltrekt zich in het innerlijk van de mens. Oude wonden kunnen pas helen wanneer jij als voormalig slachtoffer besluit tot verandering, jezelf wil respecteren en zodoende de verwachtingen van het kind grotendeels kan opgeven.

Zolang de uit  gekwetsheden voortgekomen pijn ontkent wordt, zal iemand de prijs daarvoor moeten betalen met 'gezondheid' : het voormalig slachtoffer, diens partner of kinderen. Als we eenmaal geleerd hebben met gevoelens te leven en ze niet te onderdrukken, dan zien we in de manifestaties van ons lichaam geen bedreiging meer, maar behulpzame verwijzingen naar onze persoonlijle geschiedenis.

Zolang je met compromissen leeft blijven de symptomen bestaan. Het lichaam is een levend wezen met een volledige herinnering aan wat ermee gebeurd is. Wanneer ons lichaam ons echter zo duidelijk herinnert aan voorheen ondergane mishandelingen, hebben we geen andere keus dan die taal serieus te nemen. 

Ook God kan niet van mij eisen dat ik iets geloof wat tegenstrijdigheden bevat en mijn leven beschadigt; een vader en moeder eren die leed veroorzaakten.

 

8. nov, 2018

In mijn ziel draag ik een geheim,
mijn eigen geheim, het geheim zelf van het Zijn,
en mijn vrees op deze wereld is het om het een naam te geven,
het is voorbij elke naam, namen die mensen aan dingen geven.

De mens heeft maar één opdracht in deze wereld:
- in zichzelf dit innerlijk geheim bevrijden, en door het in zichzelf te bevrijden, het bevrijden voor de wereld, en misschien, indien dit geheim in zichzelf in woorden oplicht,
- aan de mensen die woorden spreken die hen helpen om in zichzelf binnen te dringen, en overal altijd, door zijn blik, het geheim aan de mensen openbaren.

Voor wie in mijn binnenste is, is er niemand anders, want voor wie is, is er geen ander.
En voor wie in het binnenste van de wereld is, is er niemand anders.
Er is geen andere voor de Andere die ik binnen in mij heb ontdekt.
En ik dan? Waar ben ik? Wie ben ik? Wat ben ik?... Ik 
ben van een Ander voor wie er geen andere is.

- Henri Le Saux