Wie ben je echt?

19. okt, 2020

Binnen de psychologie wordt er gezegd dat het therapeutisch van belang is om tegenover alle verdringingen, beoordelingsfouten en realiteitsontkenningen van geestelijke ziektes het realiteitsprincipe naar voren te brengen , dus om de ander te helpen om weer met beide benen op de grond te staan.

Wat Jezus bedoelt' met 'wakker zijn', dat is blijkbaar deze zelfde ervaring, namelijk dat wij geen enkele reden hebben om de werkelijkheid van ons leven te ontlopen. Wat daarin vanuit het verleden als schuld is meegekomen, dat kunnen wij aan onszelf toegeven als het laatste woord van ons leven een woord van vergeving is. Wat ons in het heden te zwaar en ondraaglijk lijkt, dat wordt draaglijk als God niet meer van ons vraagt dan te zijn hoe Hij ons heeft geschapen.

En wat wij in de toekomst vrezen als mogelijk falen en als schande, dat kunnen wij accepteren als God volmondig 'ja' tegen ons zegt. Wakker zijn en wachten - dat kunnen wij in het bewustzijn dat God op ons kleine leven al een eeuwigheid heeft gewacht. Hij wacht er enkel en alleen op dat wij onszelf leven. En overal waar wij dat doen, daar zal een stukje God deze wereld binnenkomen.

19. okt, 2020

'Wakker zijn' is volgens Jezus het tegengestelde van vertwijfeling. Jullie hoeven je toch niet eeuwig te laten opzwepen in de tredmolen van andermans dictaten en onder de tucht van vreemde plichten', lijkt Jezus te willen zeggen. Jullie kunnen eindelijk beginnen met zelf leven door te kijken welke taak werkelijk bij jullie past. Jullie moeten je definitief bevrijden uit de droom van jullie afhankelijkheden en jezelf afvragen waar jullie zelf werkelijk voor willen leven. Jullie moeten een eigen levensinhoud vinden, die onvervreemdbaar bij jullie hoort en waarvan jullie kunnen zeggen: 'Dit ben ik, hiertoe heeft God mij gestuurd.'

Pas dan is er zoiets als een  verleden en een toekomst. Pas dan is het mogelijk om over de haast van het ogenblik heen naar achteren en naar voren te kijken. Pas dan is het mogelijk om de zin van onze eigen ontwikkeling te begrijpen en te voelen dat ons leven absoluut niet afgelopen en voorbij is, maar dat er nog iets op ons afkomt wat wij gespannen mogen verwachten. En het beslissende daarbij is: het eigenlijke van mijn toekomst kan en hoef ik niet zelf te 'maken'. Ik kan en mag en moet voor mijn leven instaan. Maar voor het resulytaat dat dat oplevert, daarvoor ben ik uiteindelijk niet meer zelf verantwoordelijk. Dat ligt bij God.

17. okt, 2020

S.Kierkegaard definieerde halverwege de negentiende eeuw het begrip vertwijfeling als de toestand waarin mensen steeds willen zijn wat zij niet zijn en niet willen zijn wat zij zijn.

Mensen leven onder de terreur van hun eigen zielsbeknellingen en psychische afsplitsingen. De eigen ziel verandert in een hels domein, in een door vreemde machten bezet land, in een vijandig rijk tegenover alles wat god eigenlijk ooit heeft bedoeld.

15. sep, 2020

Wij gaan een lange weg van vervreemding en zelfbewustwording naar innerlijke vrijheid en humane grootheid. Iemand die op weg is naar zichzelf staat op het punt in botsing te komen met de mensen met wie hij tot dan toe geleefd heeft. Maar dat is het waard.

31. aug, 2020

Ongetemd leven    Glennon Doyle

Vind het lef om helemaal jezelf te zijn

- We moeten af van de leugen dat ons leven makkelijk zou moeten zijn.

- We kunnen moeilijke dingen doen.

- Vrijheid is niet voor of tegen een bepaald idee zijn, maar je eigen ideeën ontwikkelen.

------------

De drie grote liefdes in je leven     Kate Rose

- een verfrissende kijk op relaties