23. jun, 2021

Ons valse zelf

Het valse zelf ontwikkelen we in onze kinderjaren toen we met trauma's en foute emoties alleen met overlevingsinstincten konden dealen. Ons valse zelf blijft geluk en tevredenheid (h)erkennen via deze instincten; zekerheid, veiligheid, het afdwingen van affectie en een enorme behoefte aan controle. Onze zelfwaarde laten we bepalen door een culturele of groepsidentificatie. Vaak manipuleren we onze omgeving om in onze behoeften te voorzien. Ondanks de enorme kracht die daar van uit lijkt te gaan voelen we ons hulpeloos, in de steek gelaten en afgewezen.

We gaan onze eigen agenda voor geluk samenstellen op basis van onze infantiele verwachtingen .

Deze compensaties moeten vroeg of laat tegen je gaan werken.

Ze moeten aan het licht gebracht worden voordat je doorgaat met innerlijk onderzoek naar groeimogelijkheden op het spirituele pad.