13. jun, 2021

Welk zelfbeeld heb jij?

In de gedachte van een fixed mindset denk je: daar ligt mijn talent niet of ik kan het niet.

Als je denkt met een growthmindset probeer je manieren te vinden om het wel te kunnen, er harder voor te werken.

Wie een statisch zelfbeeld heeft, gaat ervan uit dat eigenschappen - zoals intelligentie - vaststaan. Je koestert je sterke eigenschappen en hebt weinig motivatie om te leren: hoe slim je bent staat immers toch al vast.

Mensen met een groeimindset( growthmindset) kennen op dat gebied echter minder zekerheden. De enige zekerheid is dat je, hoe slim je nu ook bent, jezelf kunt verbeteren, namelijk door hard te werken en te leren van fouten.

Onze verschillende houdingen maken dat we anders met uitdagingen omgaan.