17. okt, 2020

Vertwijfeling

S.Kierkegaard definieerde halverwege de negentiende eeuw het begrip vertwijfeling als de toestand waarin mensen steeds willen zijn wat zij niet zijn en niet willen zijn wat zij zijn.

Mensen leven onder de terreur van hun eigen zielsbeknellingen en psychische afsplitsingen. De eigen ziel verandert in een hels domein, in een door vreemde machten bezet land, in een vijandig rijk tegenover alles wat god eigenlijk ooit heeft bedoeld.