15. sep, 2020

Een eigen weg

Wij gaan een lange weg van vervreemding en zelfbewustwording naar innerlijke vrijheid en humane grootheid. Iemand die op weg is naar zichzelf staat op het punt in botsing te komen met de mensen met wie hij tot dan toe geleefd heeft. Maar dat is het waard.