26. dec, 2019

Karma of zondeval

Overgeërfde energieën en patronen, waarbij er een persoonlijk karma kan zijn, maar ook een familiekarma, een groepskarma of het karma van het land. Karma is in wezen dit overgeërfde veld van ervaringen dat ons instinctieve handelen bepaalt en waarin je in het algemeen niet innerlijk vrij en authentiek kunt functioneren.

De christelijke traditie benoemt een basisoorzaak van alle karma: de zondeval. Zij zegt dat in essentie alle karma op alle niveaus is weggenomen door het lijden en sterven van Jezus. Op zijn levensweg overwon Jezus de grootste angsten die ons als mens in de greep plachten te houdej: de angst voor de fysieke dood en de angst om in de steek gelaten, verraden, of uitgelachen te worden door degenen die je liefhebt. Hij wees ons een weg door het lijden heen. Je hoeft er niet van weg. Het goddelijke is ook daar, onder het lijden. Je hoeft niet bang te zijn.