21. okt, 2019

Genezing

Genezing is een verschuiving van het verleden naar leven in het heden. Je bent niet langer gegijzeld in onopgeloste herinneringen en trauma's. Je bent niet emotioneel failliet zodat je niet voor of achteruit kunt met je levenskeuze. Als een nieuwe levenscyclus begint, moet de oude sterven. Het is essentieel.

Heling vind plaats buiten de grenzen van tijd en ruimte. Genezen en je vertrouwde wereld intact houden werkt niet. Vergevingsgezindheid vergroot de kans op herstel. Zonder vergeving blijf je verankerd in je verleden, permanent beladen met emotionele schuld. Vergeving heeft een meetbaar effect op stressafname of genezing. Een echte daad van vergeving, bevrijdt je ziel.

De mystieke vergeving speelt tussen jou en God. Je gehechtheid aan wat genezing van je zou eisen of hoe je je leven zou moeten veranderen, laat je los. Een simpele suggestie, spreek uit: ' Ik draag mijn hele leven aan u over'. Je hebt genade nodig om je te verlossen van het dwangmatige zelfgenoegzame gebabbel van het ego dat een houding van terechte boosheid of gekwetstheid afdwingt. Het ego wil iemand anders verantwoordelijk stellen voor de vraag waarom bepaalde gebeurtenissen in je leven zo gelopen zijn of waarom je onrechtvaardig behandeld bent.

Vergeving is een krachtmeting tussen jou en de krachten die je eigen bestemming bepalen. Vanuit kosmisch perspectief is je leven veel te complex om bepaald te worden door de invloed van een of twee relaties.