9. sep, 2019

Hechting

Het bezielde lichaam heeft een drietal functies: de waarneming, de expressie en de herinnering. Met de tastzin kunnen we onszelf en anderen waarnemen. Maar soms is het waarnemende lichaam verdoofd en voel je daardoor steeds minder van jezelf, van je omgeving en van andere mensen. Het kan ook gebeuren dat emoties geblokkeerd raken en je je niet meer kunt uiten. Als je jezelf niet tot expressie kunt brengen, raak je geïsoleerd. Ten slotte heeft het lichaam het vermogen tot herinnering. Dat betekent dat we de liefdevolle zorg van onze ouders bij ons dragen, maar het betekent ook dat bedreigende en traumatische gebeurtenissen eveneens in het lichaamsgeheugen worden opgeslagen.

Veel hulpvragen , zoals het beter leren omgaan met emoties en gevoelens, problemen in de relatiesfeer, stress en onzekerheid, vinden hun oorsprong in de eerste hechting. Een tekort aan koestering en warmte in de kindertijd heeft twijfel over ons bestaansrecht tot gevolg en kan uitmonden in gevoelens van vervreemding en eenzaamheid en van angst om anderen te vertrouwen. Lichaamsgerichte therapie kan helpen om dat ontbrekende gevoel van veiligheid weer te ontwikkelen om zo je innerlijke kracht en draagkracht te vergroten

Omdat lichaam en ziel een eenheid zijn, raakt de lichamelijke aanraking ook aan iemands ziel, aan zijn diepste zijn. Dat geeft rust, bevestiging en troost.